ART TALKS är en serie konstnärssamtal, workshops och konstnärliga presentationer av välkända och framstående bild-, foto- och formkonstnärer, curatorer och organisationer som alla berör aktuella frågor inom bild- och formområdet idag.


Dessa samtal och presentationer arrangeras på olika platser i Jönköpings län i samverkan med civilsamhällets parter, med kulturinstitutioner, kommunala kulturförvaltningar, fria grupper, konstnärer, konstföreningar, gallerier, skolor med flera.


Sedan 2012 har det getts föreläsningar och presentationer av bland andra: Annica Karlsson Rixon & Anna Viola Hallberg, Mika Hannula, Kultivator, Roger Cook, Ceven Knowles, Federico Baronello, Jonas Liveröd, Lisa Jeannin & Rolf Schuurmans, Magnus Bärtås, Maria Friberg, Anders Krüger, Annika von Hausswolff, Marcus Eek, Sara Granér, Hanna Gustavsson, Mary Temple, Annika Ström, Takuji Kogo, Andreas Gedin, Bo Cavefors och Lena Mattsson, Anna Viola Hallberg, Harry Sanderson, AllArtNow, Abir Boukhari, Poste Restante och Susan Philipsz, Mark Rautenbach, Melissa Vandenberg,Rui Mourão, Martinka Bobrikova & Oscar de Carmen m.fl.


ART TALKS initierades och projektleds av kultur och utveckling, bild och form, Region Jönköpings län med stöd från Kulturrådet. Samtliga ART TALKS är kostnadsfria.





ART TALKS / DET ENCYKLOPEDISKA PALATSET

















ART TALKS / DET ENCYKLODEDISKA PALATSET
55:e konstbiennalen i Venedig

På initiativ av Kultur och utveckling arrangerades en resa till den 55:e konstbiennalen i Venedig. Uställningen räknas som en av de viktigaste konsthändelserna i världen. I år var huvuduställningen "Det encyklopediska palatset" sammansatt av kuratorn Massimiliano Gioni. Huvudutställningen omfattade 159 konstnärer, därtill 88 nationella paviljonger och flera sidoutställningar.

Företrädare som arbetar aktivt med samtidskonsten i länet fick möglighet att följa med på en gemensam resa. Syftet var att verksamheterna skulle få möjlighet att träffas, reflektera och diskutera samtidskonsten tillsammans. Detta för att utvinna gemensamma referenser och bidra till arbetet med samverkan och utveckling av konsten i länet liksom regionalt. 

Projektansvarig: Mike Bode

På resan till konstbiennalen fanns företrädare för Vandalorum, Jönköpings Läns Museum, Smålands konstarkiv, Jönköpings Läns Konstförening, Sveriges konstföreningar, Kulturparken Småland, Värnamo kommun, Nässjö kommun, Göteborgs Universitet  samt Kultur och utveckling, Region Jönköpings län.






































Inga kommentarer: