ART TALKS är en serie konstnärssamtal, workshops och konstnärliga presentationer av välkända och framstående bild-, foto- och formkonstnärer, curatorer och organisationer som alla berör aktuella frågor inom bild- och formområdet idag.


Dessa samtal och presentationer arrangeras på olika platser i Jönköpings län i samverkan med civilsamhällets parter, med kulturinstitutioner, kommunala kulturförvaltningar, fria grupper, konstnärer, konstföreningar, gallerier, skolor med flera.


Sedan 2012 har det getts föreläsningar och presentationer av bland andra: Annica Karlsson Rixon & Anna Viola Hallberg, Mika Hannula, Kultivator, Roger Cook, Ceven Knowles, Federico Baronello, Jonas Liveröd, Lisa Jeannin & Rolf Schuurmans, Magnus Bärtås, Maria Friberg, Anders Krüger, Annika von Hausswolff, Marcus Eek, Sara Granér, Hanna Gustavsson, Mary Temple, Annika Ström, Takuji Kogo, Andreas Gedin, Bo Cavefors och Lena Mattsson, Anna Viola Hallberg, Harry Sanderson, AllArtNow, Abir Boukhari, Poste Restante och Susan Philipsz, Mark Rautenbach, Melissa Vandenberg,Rui Mourão, Martinka Bobrikova & Oscar de Carmen m.fl.


ART TALKS initierades och projektleds av kultur och utveckling, bild och form, Region Jönköpings län med stöd från Kulturrådet. Samtliga ART TALKS är kostnadsfria.

ART TALKS / DOCUMENTA 13Documenta 13

På initiativ av Kultur och utveckling, Region Jönköpings län arrangerades en resa till konstutställningen Documenta 13 den 14-17 augusti 2012. Documenta, en av de viktigaste riktmärkena för samtidskonsten, visas var femte år i Kassel i Tyskland. Utställningen pågår i 100 dagar och i år väntas upp till 1 miljon besökare.

Företrädare som arbetar aktivt med samtidskonsten i länet fick inbjudan att följa med på resan till Kassel. Syftet med resan var att verksamheterna skulle få möjlighet att träffas och tillsammans reflektera över och diskutera samtidskonsten så som den ser ut och verkar idag. Detta för att utvinna gemensamma referenser och underlätta arbetet med samverkan och utveckling av konsten i länet och regionalt. I samband med resan hölls flera möten kring pågående och kommande konstprojekt.

På resan till Kassel fanns ett 20-tal företrädare från Vandalorum, Jönköpings Läns Museum, Eksjö museum, Nässjö konsthall, Kulturhuset Borgen, Smålands konstarkiv, Vetlanda Museum, Jönköpings Läns Konstförening, Sveriges konstföreningar, Samtid-Framtid, Kulturparken Småland, Värnamo kommun, Gislaveds kommun, Nässjö kommun, Eksjö kommun samt Regionförbundet Södra Småland, Regionstyrelsens kulturberedning Regionförbundet Södra Småland, Regionala utvecklingsdelegationen och Kultur och utveckling, Region Jönköpings län.

Projektansvarig: Mike Bode

ART TALKS_in situ består av informella samtal om samtidskonst som belyser aktuella diskussioner, utställningar eller konst-filosofiska ämnen.