ART TALKS är en serie konstnärssamtal, workshops och konstnärliga presentationer av välkända och framstående bild-, foto- och formkonstnärer, curatorer och organisationer som alla berör aktuella frågor inom bild- och formområdet idag.


Dessa samtal och presentationer arrangeras på olika platser i Jönköpings län i samverkan med civilsamhällets parter, med kulturinstitutioner, kommunala kulturförvaltningar, fria grupper, konstnärer, konstföreningar, gallerier, skolor med flera.


Sedan 2012 har det getts föreläsningar och presentationer av bland andra: Annica Karlsson Rixon & Anna Viola Hallberg, Mika Hannula, Kultivator, Roger Cook, Ceven Knowles, Federico Baronello, Jonas Liveröd, Lisa Jeannin & Rolf Schuurmans, Magnus Bärtås, Maria Friberg, Anders Krüger, Annika von Hausswolff, Marcus Eek, Sara Granér, Hanna Gustavsson, Mary Temple, Annika Ström, Takuji Kogo, Andreas Gedin, Bo Cavefors och Lena Mattsson, Anna Viola Hallberg, Harry Sanderson, AllArtNow, Abir Boukhari, Poste Restante och Susan Philipsz, Mark Rautenbach, Melissa Vandenberg,Rui Mourão, Martinka Bobrikova & Oscar de Carmen m.fl.


ART TALKS initierades och projektleds av kultur och utveckling, bild och form, Region Jönköpings län med stöd från Kulturrådet. Samtliga ART TALKS är kostnadsfria.

ART TALKS / ANTECKNINGAR OM TID


ANTECKNINGAR OM TID
Anders Krüger

Datum: Lördag den 10 november 2012 kl. 14
Plats: Lada 1, Vandalorum, Centrum för Konst och Design 
Skulpturvägen 2, Värnamo

Anders Krüger berättar om sitt konstnärskap och presenterar sin utställning på Vandalorum. Därefter följer ett samtal mellan Anders och författaren Helena Granström som tillsammans kommer att behandla frågan om tidens väsen och hur den förgrenar sig in i olika områden filosofiska, politiska, konstnärliga, existentiella samt hur den relaterar till skapande verksamhet. Frågan om tidens väsen är central för hur vi har organiserat hela vårt samhälle, och för hur vi tänker oss själva i världen. 

Ur ”Anteckningar om tid” av Anders Krüger:
En konsekvens av det linjära tidsbegreppets diktatur är att det tvingar oss att uppleva "nuet" som en imaginär mikroskopisk punkt, ett ständigt försvinnande ögonblick, rinnande likt sand mellan våra fingrar – medan både dåtiden och framtiden tycks breda ut sig som oändliga landskap vi aldrig någonsin kan beträda. Det framkallar en fundamental stress och alienation – vi känner oss främmande i våra egna kroppars föränderlighet, och som främlingar i den fysiska världens organiska, geologiska rum. Rummets och materiens föränderlighet, entropin – alltings långsamma sönderfall, skrämmer oss. Vi vill inte vara en del av detta. Så vi blundar, förtränger kroppens, materiens och rummets mysterier, och fortsätter att mäta livet och tillvaron i år, timmar, minuter, sekunder.

Lyckligtvis finns det oaser av tidlöshet i vår värld – inom konsten, litteraturen, musiken, erotiken – där nuet expanderar likt en supernova och uppslukar både dåtid och framtid. Där vi glimtvis kan möta existensens stora gåtfullhet. Då svindlar det till, och världen blir synlig – träder fram i mellanrummen mellan orden, mellan tankarna – och berör oss.

Arbetet med konst generellt, och skulptur specifikt, kan betraktas som en motståndshandling, ett sätt att återerövra verkligheten från det logiskt-abstrakta tänkandets herradöme. En metod att förbinda medvetandet med kroppen, materien, rummet. Ett sätt att göra världen större genom att skärpa sinnena. Att föra ett intimt och kritiskt samtal med historien - att hålla den levande. Det är av nödvändighet en långsam process - men i konstens praktik är det vägen som är målet.

Anders Krüger (f. 1960) är
konstnär och tidigare professor i fri konst. Utbildad vid Det Kgl. Danske Konstakademi, Köpenhamn och Kungl. Konsthögskolan, Stockholm. Sedan 1991 verksam som konstnär i Danmark, Sverige och USA. Har undervisat vid Konsthögskolan i Umeå, Columbia College, Chicago och University of California San Diego. Konstnärlig ledare för Grafikens Hus, Mariefred, 2008-10. Har varit gästkonstnär på The Chinati Foundation, Marfa, Texas, Headlands Center for the Arts, San Francisco och Centro Cultural Andratx, Mallorca.

Helena Granström (f. 1983) är författare med bakgrund inom fysik och matematik. Hon debuterade med den civilisationskritiska essän ”Alltings mått” (2008), och har därefter utkommit med ytterligare fyra böcker inom såväl roman- som essägenren. Granströms texter har publicerats i tidningar och tidskrifter som Divan, Ord&Bild, Svenska Dagbladet och Aiolos. Hon skriver även för scenen; senast spelades hennes tolkning av Mary Shelleys Frankenstein på TUR-teatern i Stockholm.

Ett samarbete mellan Kultur och utveckling, Region Jönköpings län och Vandalorum Centrum för Konst och Design.

Inga kommentarer: