ART TALKS är en serie konstnärssamtal, workshops och konstnärliga presentationer av välkända och framstående bild-, foto- och formkonstnärer, curatorer och organisationer som alla berör aktuella frågor inom bild- och formområdet idag.


Dessa samtal och presentationer arrangeras på olika platser i Jönköpings län i samverkan med civilsamhällets parter, med kulturinstitutioner, kommunala kulturförvaltningar, fria grupper, konstnärer, konstföreningar, gallerier, skolor med flera.


Sedan 2012 har det getts föreläsningar och presentationer av bland andra: Annica Karlsson Rixon & Anna Viola Hallberg, Mika Hannula, Kultivator, Roger Cook, Ceven Knowles, Federico Baronello, Jonas Liveröd, Lisa Jeannin & Rolf Schuurmans, Magnus Bärtås, Maria Friberg, Anders Krüger, Annika von Hausswolff, Marcus Eek, Sara Granér, Hanna Gustavsson, Mary Temple, Annika Ström, Takuji Kogo, Andreas Gedin, Bo Cavefors och Lena Mattsson, Anna Viola Hallberg, Harry Sanderson, AllArtNow, Abir Boukhari, Poste Restante och Susan Philipsz, Mark Rautenbach, Melissa Vandenberg,Rui Mourão, Martinka Bobrikova & Oscar de Carmen m.fl.


ART TALKS initierades och projektleds av kultur och utveckling, bild och form, Region Jönköpings län med stöd från Kulturrådet. Samtliga ART TALKS är kostnadsfria.

ART TALKS / HINAUSGEHEN

HINAUSGEHEN
Ceven Knowles

Datum: Söndag den 2 december 2012 kl. 13
Plats: Biograf Fokus, stadsbiblioteket, Dag Hammarskjölds pl.1, Jönköping

I samband med invigningen av Ceven Knowles videoinstallation "Hinausgehen" på Jönköpings läns museum kommer Ceven Knowles ge en föreläsning* om tankegångarna och bakgrunden till sitt nya verk. Verket är en del i den kommande IKFU utställningen som är ett samarbete mellan Jönköpings läns museum, Vandalorum och Kultur och utveckling, Landstinget i Jönköpings län.

Observera att föreläsningen ges på engelska.

Det självbiografiska verket "Hinausgehen" är baserat på Ceven Knowles första tid i Berlin. Vi får följa hans ansträningar att komma till rätta med ett nytt språk, en ny kultur och hur han antar utmaningen att återupprätta och utveckla sitt skapande i en ny miljö. Bland annat i en sekvens där han på vacklande tyska läser en dikt av dadaisten Kurt Schwitters. Självbiografin är dokumenterad med hjälp av en Sony Ericsson mobiltelefon och en Sony Hi8. 

Ceven Knowles är född och uppvuxen i New Orleans och Chicago men flyttade till Berlin 2004 där han numera är verksam. Inspirerad av tidig housemusik och klubbscenen samt av författaren William S. Burroughs har han byggt upp ett rykte i den amerikanska undergroundscenen som en av de första web-cam artister och internet-videoprovokatörer.  År 2006 producerade han internetvarietén "Anderecast" och startade produktionsbolaget "Unbekanntes Sektorformat".

För närvarande arbetar Ceven främst med ljud- och videoverk där han genererar visuella lager via organiska algoritmer. I sin 3-delade audiovisuella sonat "Hinausgehen" ges uttryck för en metafysik, psykoanalytisk förening med referenser till både natur och andlighet. I sina experimentella elektroniska musikprojekt under namnet "Nevec Red" släppte han sitt första album "Uncertain Equinox" samt sitt freeform jazzprojekt "Nåls". 2011 grundade han "CERUSmedia" en samarbetsplattform för fotografi, musik och videokonst.

Hans verk är öppna hyllningar till och inspirerade av bland annat Derek Jarmans filmer, Cabaret Voltaire, David Lynch, David Cronenberg, 1980-musikvideo och videokonst.


Inga kommentarer: