ART TALKS är en serie konstnärssamtal, workshops och konstnärliga presentationer av välkända och framstående bild-, foto- och formkonstnärer, curatorer och organisationer som alla berör aktuella frågor inom bild- och formområdet idag.


Dessa samtal och presentationer arrangeras på olika platser i Jönköpings län i samverkan med civilsamhällets parter, med kulturinstitutioner, kommunala kulturförvaltningar, fria grupper, konstnärer, konstföreningar, gallerier, skolor med flera.


Sedan 2012 har det getts föreläsningar och presentationer av bland andra: Annica Karlsson Rixon & Anna Viola Hallberg, Mika Hannula, Kultivator, Roger Cook, Ceven Knowles, Federico Baronello, Jonas Liveröd, Lisa Jeannin & Rolf Schuurmans, Magnus Bärtås, Maria Friberg, Anders Krüger, Annika von Hausswolff, Marcus Eek, Sara Granér, Hanna Gustavsson, Mary Temple, Annika Ström, Takuji Kogo, Andreas Gedin, Bo Cavefors och Lena Mattsson, Anna Viola Hallberg, Harry Sanderson, AllArtNow, Abir Boukhari, Poste Restante och Susan Philipsz, Mark Rautenbach, Melissa Vandenberg,Rui Mourão, Martinka Bobrikova & Oscar de Carmen m.fl.


ART TALKS initierades och projektleds av kultur och utveckling, bild och form, Region Jönköpings län med stöd från Kulturrådet. Samtliga ART TALKS är kostnadsfria.

ART TALKS / VILKA DJÄVLA NORMER?

ART TALKS / VILKA DJÄVLA NORMER?
Sara Granér, Hanna Gustavsson, Marcus Linda Lindmark

Datum: Lördag den 18:e maj kl 11. 
Plats: Jönköpings läns museum

I samband med Jönköpings första hbtq-festival kommer ART TALKS att arrangera ett rundabordssamtal om serietecknande som konstnärlig strategi och om samhällsnormer och värderingar . Några av Sveriges främsta och färskaste serietecknare delta: Sara Granér, Hanna Gustavsson och Marcus Linda Lindmark. Samtalet kommer att ledas av Madeliene Wetterskog, doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap på Högskolan för lärande och kommunikation HLK, Jönköping. Madelienes forskningsinriktning är massmediernas förmåga att konstruera, upprätta och förmedla normer och värderingar i samhället med fokus på tecknade serier i dagstidningar.

Ett samarbete mellan Kultur och utveckling, Region Jönköpings län, föreningen Jönköping Qom Ut och Jönköpings läns museum.