ART TALKS är en serie konstnärssamtal, workshops och konstnärliga presentationer av välkända och framstående bild-, foto- och formkonstnärer, curatorer och organisationer som alla berör aktuella frågor inom bild- och formområdet idag.


Dessa samtal och presentationer arrangeras på olika platser i Jönköpings län i samverkan med civilsamhällets parter, med kulturinstitutioner, kommunala kulturförvaltningar, fria grupper, konstnärer, konstföreningar, gallerier, skolor med flera.


Sedan 2012 har det getts föreläsningar och presentationer av bland andra: Annica Karlsson Rixon & Anna Viola Hallberg, Mika Hannula, Kultivator, Roger Cook, Ceven Knowles, Federico Baronello, Jonas Liveröd, Lisa Jeannin & Rolf Schuurmans, Magnus Bärtås, Maria Friberg, Anders Krüger, Annika von Hausswolff, Marcus Eek, Sara Granér, Hanna Gustavsson, Mary Temple, Annika Ström, Takuji Kogo, Andreas Gedin, Bo Cavefors och Lena Mattsson, Anna Viola Hallberg, Harry Sanderson, AllArtNow, Abir Boukhari, Poste Restante och Susan Philipsz, Mark Rautenbach, Melissa Vandenberg,Rui Mourão, Martinka Bobrikova & Oscar de Carmen m.fl.


ART TALKS initierades och projektleds av kultur och utveckling, bild och form, Region Jönköpings län med stöd från Kulturrådet. Samtliga ART TALKS är kostnadsfria.

ART TALKS / CHUN LEE WANG GURT

ART TALKS Chun Lee Wang Gurt
Nästan bara luft

Tid: Onsdag 30 aug kl 18:30 - 19:30
Plats: Filmbyn Smålands Biograf 

In the middle of nowhere is the best place to be.”— Chun Lee Wang Gurt

Chun Lee Wang Gurt har varit tf professor på Konstfack, gästprofessor på konsthögskolor i Shanghai och i Peking och har bl.a ställt ut på Moderna muséet i Stockholm. I sitt hemland Kina räknas hon som en av de viktigaste konstnärerna bland dem som kallas 78-års generation och som var den första grupp som antogs när den Centrala Konstakademin i Beijing öppnade igen efter kulturrevolutionen.

Chun Lee är Kulturakademien i Mariannelunds(KAiM) Artist In Residence 2017. Hennes vistelse i Mariannelund är en del av projektet KB ART - an international platform for contemporary art med stöd av bla Region Jönköpings län. Under augusti månad arbetar hon i Mariannelund med verket LUFTSLOTTET . "Slottet" vars viktigaste material är luft bygger hon upp i skogen i anslutning till det nyöppnade centrat Filmbyn
Småland.

"Chun Lee är lika hemma i alla konstnärliga tekniker. Allt kan användas i den konstnärliga gestaltningen, tusch, färg, tidsbaserad media, ready-mades tagna direkt från naturen. Var hon än ställer ut brukar hon plocka nånting från den omgivande miljön för att låta det ingå i verken. Man kan kalla det eklektiskt men lika gärna se det som ett uttryck för en självklarhet och lätthet i förhållandet till konsten. "


Samtalet är ett samarbete mellan Kulturakademien i Mariannelund (KAiM), Filmbyn Småland och Region Jönköpings Län.

Samtalet ges på svenskaART TALKS / THE SOAP FACTORY EXCHANGEART TALKS / THE SOAP FACTORY EXCHANGE
Söndag den 20 augusti, kl 13-15
Röda rummet, Jönköpings läns museum

The Soap Factory, som inhyses i den gamla tvålfabriken i centrala Minneapolis är ett laboratorium för konstnärligt experiment och utgör ett av USA äldsta residensprogram, med ett 40 tal ateljéer, 3 gallerier och residensateljéer. The Soap Factory stödjer konstnärer, arrangerar residenser och kurerar konstutställningar i Minneapolis med omnejd och utgör en stor kraft för samtidskonsten i Minnesota. 
I samband med residensutbytet mellan Kultivera i Tranås och The Soap Factory ges fyra konstnärspresentationer av några av Minneapolis konstnärer: Moheb Soliman, Sarita Zaleha, Larsen Husby och Lela Pierce. Konstnärerna är i Sverige för att påbörja researcharbete i länet som görs i samarbete med projektet Nya Småland.

Varmt välkomna till en spännande eftermiddag med samtidskonsten!


Moheb Soliman 

Sarita Zaleha 

Lela Pierce 
Kultivera
Kultivera är en kreativ mötesplats - mellan någonstans och ingenstans - för kulturutövare inom litteratur, samtidskonst, dans och film. Kultivera har sedan 2013 arrangerat flera internationella konstnärsresidenser.

Nya Småland
Nya Småland initierades och drivs av en curatorisk grupp, fyra konstinstitutioner, tre regioner och ett universitet. Nya Smålands ambition är att formulera långsiktiga relationer, att experimentera och skapa förutsättningar för kritisk och kulturell hållbarhet. Denna idé bygger på att lokalisera och jämställa konstaktörer i tre regioner. Oavsett ekonomiska och institutionella förutsättningar behandlas de olika aktörerna som likvärdiga resurser och kunskapsnoder i att undersöka lokala och regionala frågeställningar. Genom att arbeta på tvären mellan aktörerna och kombinera lokal kunskap med internationell samtidskonst, formgivning och kritiskt tänkande öppnas möjligheter att tillsammans undersöka och ompröva det politiska, sociala och estetiska landskapet i Småland. Nya Småland drivs och finansieras av Kalmar Konstmuseum, Kulturparken Småland, Vandalorum och Växjö Konsthall tillsammans med Region Jönköpings län, Region Kronoberg och Regionförbundet i Kalmar län samt Linnéuniversitetet och med stöd från Kulturrådet.ART TALKS / Anna Ekman och Cecilia JärdemarART TALKS / Anna Ekman och Cecilia Järdemar 
Rum 203, Jönköpings läns museum den 8 april i samband med invigningen
av utställningen ”Les archives suédoises, del 2. Fragment” 

Anna Ekman och Cecilia Järdemar, konstnärer och intitiativtagare till projektet Re-Visioning Sweden- Congo through a glass plate archive kommer att ge en presentation av deras projekt tillsammans med den kongolesiska konstnären Freddy Tsimba, i samband med deras process-utställning Les archives suédoises Del 2. Fragment på rum 203. 

Utställningen är ett nedslag i det pågående konstnärliga arbetet kring ett arkiv med glasplåtsnegativ från de svenska missionsfälten i Kongo 1890 -1930. Tillsammans med den kongolesiske skulptören Freddy Tsimba undersöks vilka alternativa läsningar av historien som kan uppstå genom att skapa nya verk med arkivet som utgångspunkt. 

Inspirerade av Stanleys resor i Kongo-deltat påbörjade bland annat Svenska Missionsförbundet sin verksamhet i Kongo på 1880-talet, och Sverige var snart en av de största aktörerna på plats. Missionsfältens öppnande sammanföll med fotografiets framväxt, och kamerans möjlighet att möta, samla och konstruera världen blev snart oupplösligt förbunden med kolonialismen och missionsverksamheten. Den fotografiska dokumentationen blev ett viktigt medium för att förmedla budskapet om missionen till hemförsamlingarna som bekostade verksamheten. Bilderna turnerade runt Sverige i form av föreläsningar och mobila museer, och visades ända in på sextiotalet i skolor, kyrkor och andra offentliga platser. Många människor har ännu klara minnen av de berättelser och bilder som återgavs. 

Ekman och Järdemar har fått låna glasnegativ från Svenska Missionskyrkan och arvingar till missionärer, bilder som delvis inte blivit arkiverade eller framtagna förut, och som är en viktig men undangömd del av både Sveriges och Kongos historia. Missionärerna var också del av en process där de dokumenterade den befintliga kulturen på de platser där de bosatte sig – innan de förändrades eller förstördes som en del av kristnandet av samhällena. Hur kan vi konfrontera denna typ av bilder i dag, ur ett svenskt perspektiv, och från ett kongolesiskt perspektiv? Hur kan historiska bilder hitta en ny kontext och nya tolkningar, utanför de ojämlika maktstrukturerna som var rådande då de tillkom? 


Medverkande

Anna Ekman undersöker gränslandet mellan det fotografiska mediet och andra konstnärliga uttryck, och de förskjutningar som uppstår där emellan. Utforskandet av mytens ikonografi är centralt i hennes verk som bland annat visats på Kiasma i Helsingors, Ystad Konstmuseum, Galleri Thomas Wallner och Konsten Museum of Modern Art i Aalborg. Hon finns representerad hos Statens konstråd, Koltosovo Airport, Yekaterinburg, Malmö Konstmuseum med flera. (www.annaekman.com)

Cecilia Järdemar doktorerade i fotografi vid Royal College of Art 2015, där hon skrev om hur vi relaterar till andra människor genom den fotografiska bilden. Hon har skrivit texter om fotografi utgivna av Riding House Press, APalazzo Gallery Publishing och Whitechapel Gallery, och hennes konstnärliga arbeten har bland annat visats på Museu di Roma, Centre for Photography, Copenhagen, New Arts Exchange Nottingham och National Centre of Contemporary Art, Moskva. 

Freddy Tsimba använder sig av funna material, ofta från gatan eller krigsplatser i Kongo, som han svetsar ihop skulpturala installationer som refererar till situationen i landet idag. Hans arbete har bland annat visats i Belgien, Frankrike, Holland, USA, Spanien, Storbritannien, Tyskland, Sydafrika, Senegal, Haiti och Kina.

Arrangeras av Kultur och utveckling, Region Jönköpings län i samarbete med Nya Småland och Jönköpings läns museum.ART TALKS / ALI CHERRIART TALKS / Ali Cherri
Med Theodor Ringborg, Ashraf Atraqchi och Staffan Lundén
Röda rummet, Jönköpings läns museum, Januari 28 Kl.13 

Bildkonstnären Ali Cherri utforskar frågor om kulturarv, om ruiner och föremål och om hur deras hantering påverkar vår förståelse av historieskrivningen – i utställningen Från fragment till helhet. Nu bjuder vi in till samtal kring dessa frågor. I samtalet medverkar Ali Cherri och Stockholms nuvarande fristadsförfattare, den irakiske journalisten och konstkritikern, Ashraf Atraqchi samt Staffan Lundén, Fil.Dr och verksam som lektor vid Institutionen för globala studier. Moderator för samtalet är Theodor Ringborg, Bonniers Konsthall.

Samtalet förs på engelska.
Ali Cherris arbeten har presenterats i museer och gallerier runt om i världen som Guggenheim, New York (2016), Sursock Museum, Beirut (2016), Sharjah Art Space (2016), MACBA, Barcelona (2015); Warszawa Museum of Modern Art, Polen (2015), Museu d'Art Modern i Contemporani de Palma, Spanien (2015) och på Gwangju Museum of Art i Sydkorea (2014).

Utställningen och samtalet är ett samarbete med Kultur och utveckling, Region Jönköpings län.