ART TALKS är en serie konstnärssamtal, workshops och konstnärliga presentationer av välkända och framstående bild-, foto- och formkonstnärer, curatorer och organisationer som alla berör aktuella frågor inom bild- och formområdet idag.


Dessa samtal och presentationer arrangeras på olika platser i Jönköpings län i samverkan med civilsamhällets parter, med kulturinstitutioner, kommunala kulturförvaltningar, fria grupper, konstnärer, konstföreningar, gallerier, skolor med flera.


Sedan 2012 har det getts föreläsningar och presentationer av bland andra: Annica Karlsson Rixon & Anna Viola Hallberg, Mika Hannula, Kultivator, Roger Cook, Ceven Knowles, Federico Baronello, Jonas Liveröd, Lisa Jeannin & Rolf Schuurmans, Magnus Bärtås, Maria Friberg, Anders Krüger, Annika von Hausswolff, Marcus Eek, Sara Granér, Hanna Gustavsson, Mary Temple, Annika Ström, Takuji Kogo, Andreas Gedin, Bo Cavefors och Lena Mattsson, Anna Viola Hallberg, Harry Sanderson, AllArtNow, Abir Boukhari, Poste Restante och Susan Philipsz, Mark Rautenbach, Melissa Vandenberg,Rui Mourão, Martinka Bobrikova & Oscar de Carmen m.fl.


ART TALKS initierades och projektleds av kultur och utveckling, bild och form, Region Jönköpings län med stöd från Kulturrådet. Samtliga ART TALKS är kostnadsfria.

ART TALKS / ANNA VIOLA HALLBERGArtTalks på Vandalorum omfattade arbetet med Mellan mig och dig samt serien kring konstnären Bror Kronstrand. Vistelsen vid Vandalorum var del av pilotprojekt med residensverksamhet 27 juli - 17 augusti. Under vistelsen samverkade Anna Viola Hallberg med forskaren Ulla Manns.


MELLAN MIG OCH DIG
Videoverk av Anna Viola Hallberg för RUM 203

UTSTÄLLNING 10 sept – 5 okt 2014
Rum 203, Jönköpings läns museum

Vernissage: kl 19.00 den 10 september, 2014
invigning med Kulturchef Jörgen Lindvall
Mer om Mellan mig och dig >>>
Vi finns i världen, en värld vi alla bebor. Platsen mellan mig och dig är delad, på ett ofrånkomligt sätt, både fysiskt och existentiellt. Utan andra är vi intet. Vi är ensamma, utsatta, i en tomhet.
Under de senaste decennierna har stora migrationsströmmar, ett förändrat Europa med öppningar inom EU och stängda gränser för dem utanför, aktualiserat en rad frågor. En av dessa är just frågan om vår delade plats i världen, om ansvar gentemot sin nästa. I det nya platsspecifika videoverket Mellan mig och dig tar sig Anna Viola Hallberg an detta. I verket möts något som engagerat Hallberg i över ett decennium: att synliggöra och kritiskt granska ambivalensen mellan det privata och det offentliga, mellan det narrativa och det dokumentära, mellan betraktaren och det betraktade. Vad är den enskilda människans ansvar gentemot andra, vart placerar vi oss i relation till institutioner, nationsgränser, medborgarskap och politiska idéer?
Utvecklingen i Irak, Syrien, Gaza och Ukraina under det senaste året och det svenska inrikespolitiska läget har styrt gestaltningen till RUM 203. De fyra nytolkningarna av den svenska nationalsången integreras här med videoverket Mellan mig och dig. Videoverket är en iscensättning av konstnärens eget passfoto. Passet, så åtråvärt och helt centralt för möjligheten till förflyttning över nationsgränser, passet med rätt nationstillhörighet, passet som den papperslösa saknar blir det nav kring vilket sångerna finns.
Ljudspåret till videoverket är gjort och framfört av Svarta Safirer (romani), Sïdar (kurdiska), Josef Cacan (assyriska) och Gålmuk (lulesamiska), fyra folkgrupper som har nationsöverskridande tillhörighet. Ljudspåret till videoverket kommer från EPn Folkets Röst. Inspelningen är gjord på Cobra Studio i Stockholm, i samarbete mellan Anna Viola Hallberg och skivbolaget Matrona.

De fyra tolkningarna av Du gamla, du fria:
At qadmoyo u khiro at (Josef Cacan, assyriska)
Tu qedîmê, tu azadê (Sïdar, kurdiska)
Tu lachi em purani (Svarta Safirer, romani)
Dån vuoras, dån friddja (Gålmuk, samiska)

Text: Ulla Manns, idéhistoriker och genusvetare, Södertörns högskola

Vandalorum AiR, 2014

Vandalorum AiR, 2014 (Bror Kronstrand)
27 juli - 17 augusti visades filmen En handelsreseande i evigt liv (9 min, gjord från arkivmaterial, 2013)

Anna Viola Hallberg och Björn Perborgs andra gemensamma arbete, är i grunden ett porträtt av en porträttmålare som fallit i glömska. Projektet handlar om människans fåfänga strävan att göra sig själv odödlig, att bli ihågkommen. Utifrån den idag bortglömde målaren Bror Kronstrands (1875-1950) arkiverade fotografier, filmsekvenser, brev och dokument ifrågasätter Hallberg och Perborg kanoniseringens, historie- och mytbildningens mekanismer. I fokus står paradoxen i att Kronstrand snabbt glöms bort, trots alla ansträngningar att bli erkänd och bevarad. Utställningen tangerar även frågeställningar kring upphovsrätt, gränsen mellan det privata och det offentliga samt dagens kulturpolitiks tendenser att i första hand definiera konstnären som entreprenör.


ART TALKS / HUMAN RESOLUTIONART TALKS / HUMAN RESOLUTION
Harry Sanderson

Datum: Tisdagen den 26:e augusti kl 18
Plats: Jönköpings läns museum

Harry Sanderson (född 1986 i England) är en av Englands främsta unga nymedia-konstnärer. Hans huvudsakliga fokus är förhållandet mellan visuell kultur, digitalteknik och kapitalism. Sandersons konstnärliga praktik omfattar allt från multimediaskulpturer, videoverk, hologram, kodbaserade interaktiva online konstverk och övervakningsteknik. Han tog examen vid Central Saint Martins School of Art och Design (London) 2013.

För ART TALKS kommer Harry berätta om sitt konstnärskap och arbetssätt, om relationen mellan konst, kapitalism och övervakningsteknik, om den interaktiva konstens relation till historien, om konceptuell konst och ett decentraliserat författarskap.

Senare utställningar inkluderar "Human Resolution" på Arcadia Missa; PAMI "haptik” på SPACE Hackney, YBT IX; "Solid State; ChromePearl" Son Gallery; "Freize Projekt w / Tur PDF & Adham Faramawy" och Arcadia_Missa i London. Han har skrivit för MetaMute och presenterat sitt arbete vid Transmediale, Berlin och på Institute of Contemporary Art i London.

Projektansvarig: Mike Bode

Ett samarbete mellan Kultur och utveckling Region Jönköpings län, Jönköping läns konstförening,
RUM 203, Jönköpings läns museum och KTH.Video länk till utställningen ”Unified Fabric” på Arcadia Missa Gallery, London 2013

ART TALKS / TYSTNADENS TYPOLOGIER


ART TALKS / TYSTNADENS TYPOLOGIER
Anna Viola Hallberg och Ulla Manns

Datum: 9 aug kl 14
Plats: Galleriet, Vandalorum, Värmnamo

Konstnären Anna Viola Hallberg och forskaren Ulla Manns kommer, i utgångspunkt av forskningsprojektet om Bror Kronstrand, samtala om att samverka mellan positionerna konstnär och forskare men framför allt om centrala begrepp för projektet Tystnadens typologier: minne.

www.brorkronstrand.se
http://brorkronstrand.se/vandalorum/

Anna Viola Hallberg är konstnär och curator med en master i internationella museistudier. I hennes arbeten har identitet, arkiv och frågor om hur representation byggs upp en central plats. Ulla Manns är idéhistoriker och professor i genusvetenskap vid Södertörns högskola. Hon har under många år forskat om kvinnorörelse och feminism i framför allt Sverige och Norden.

http://annaviolahallberg.com
http://histcon.se/staff/ulla-manns

ART TALKS / TYSTNADENS TYPOLOGIER är ett samarbete mellan Kultur & utveckling, Region Jönköpings län och Vandalorum.

ARTIST IN RESIDENCE på Vandalorum

28 juli – 17 augusti, 2014

I samarbete med Kultur och utveckling, Jönköpings Läns Landsting genomförs under sommaren två artist in residence på Vandalorum. Sommarens två deltagande projekt är pilotprojekt och idén är att kunna erbjuda regionala, nationella och internationella konstnärer och formgivare att mötas och få möjlighet att arbeta på plats på Vandalorum och omnejd.

Deltagande i årets Artist in Residence är konstnären Anna Viola Hallberg och designgruppen Kontor Kontur.

I gästateljén på Vandalorun pågår arbete med två nya konstprojekt om minne, minnesproduktion och kulturellt minne. Deras arbetsnamn är Tystnadens typologier: ackumulering och Tystnadens typologier: minne. Gästateljétiden bär samma namn som ett av verken: Tystnadens typologier: minne och är en samverkan mellan konstnären Anna Viola Hallberg och forskaren Ulla Manns. Verken som finns tillgängliga på Vandalorum är från installationen Making the Immortal av Anna Viola Hallberg och Björn Perborg. Detta är Hallbergs första arbete i en serie kring porträttmålaren Bror Kronstrand. För besök se vidare Vandalorums websida.

Projektansvarig: Mike Bode

http://www.vandalorum.se/sv/artist-residence

ART TALKS / FÖRBISEDDA STORHETERART TALKS / FÖRBISEDDA STORHETER
Oscar Furbacken

Datum: 9 Juli kl 19
Plats: Konsthall Betel, Kullagatan 8, Mariannelund

Oscar Furbacken berättar om konstnärliga processer och hur stadens förbisedda mikronatur kan väcka existentiella grubblerier.

Furbacken är utbildad på Konsthögskolan i Stockholm där han också bor och verkar. Med svävande kameraåkningar i extrem närbild, mystiska betongsprickor eller subtilt belysta mikroskulpturer skildrar Furbacken världens förbisedda platser. ”Som om vi skådade evigheten genom en tunn springa.” Videoserien Close Studies som under sommaren visas på Konsthall Betel i Mariannelund, blir en meditativ färd bland oväntade mikrovärldar. Vi följer lavar och mossor i vittrande betong, med storstadens vimmel ständigt närvarande i periferin.

I objektserien Wastelands är det metallspillet från ett kinesiskt bronsgjuteri som förädlas till exklusiva minilandskap. Vare sig projekten involverar storskaligt måleri och fototapeter eller finstämda miniatyrer finns det något i skalorna som lockar betraktaren till en upplevelse bortom det ordinära. Så får lavar och mossor en lekfull men allvarlig berättelse om liv och död, ansvar och insikt.

Furbacken examinerades 2011 från Kungl Konsthögskolan. Utöver Sverige har hans verk bland annat visats i Frankrike, Italien och Colombia. Förra sommaren var han TCG Nordicas Artist- in- Residence i Kunming, Kina med stöd av Iaspis och deltar i höst i en grupputställning i Seoul, Korea.

Ocar Furbacken kommer att visas på Konsthall Betel, med vernissage den 19 juli, utställningen är en del av Kulturakademien i Mariannelund / KAiMs konstprojekt VISIT14 som pågår 14 juni - 14 aug.

Projektansvarig: Anna Mellergård


ART TALKS / Förbisedda Storheter är ett samarbete mellan Kultur & utveckling, Region Jönköpings län och KAiM
ART TALKS / ALLARTNOW, SYRIEN
ART TALKS / ALLARTNOW, SYRIEN
Abir Boukhari

Datum: Onsdagen den 11 juni kl. 19.00
Plats: Rum 203, Jönköpings läns museum, Jönköping

I samband med invigningen av den syriske konstnären Muhammad Alis utställning "Ur en vandrares dagbok" i Jönköping på Rum 203 kommer curatorn Abir Boukhari presentera organisationen AllArtNow´s konstnärliga verksamhet i Damaskus. Genom några utvalda konstverk kommer hon ge en överblick över de konstnärliga praktiker som framträtt i Syrien under senare år. Hon kommer också presentera den syriske konstnären Muhammad Alis konstnärskap och tala om hur konsten kan vara ett medel för att leva och för att artikulera verkligheten under en sådan här bräcklig historisk tid.

AllArtNow anses vara den första oberoende plats i Syrien för bildkonst, multimedia och samtidskonst. Initiativet grundades 2005 och syftar till att skapa större möjligheter för syriska konstnärer och för samtidskonsten i Syrien. Organisationens fokus var i början att skapa virtuella kontakter med den internationella konstvärlden genom Internet. Genom detta anordnades sedan ett stort antal utställningar, utbildningar och workshops för syriska konstnärer utomlands. Under de senaste åren har AllArtNow´s arbete utökats från virtuella utbyten till fysiska samverkan med lokala konstnärer och publik. Ett eftersatt hus i den gamla staden Damaskus fungerade som AllArtNow's laboratorium för konst, ett nav för konstnärlig praktik och en mötesplats för lokala och internationella konstnärer för att utbyta idéer och bilda samarbeten.


Sedan juli 2012 har AllArtNow's lokaler tillfälligt stängts på grund av den rådande situationen i Syrien. Huset används idag som tillflykt för Syriska familjer i flykt från kriget. AllArtNow fortsätter sitt arbete för tillfället i nomadisk form.

Abir Boukhari är konstnärlig ledare och curator för organisationen AllArtNow i Damaskus.

Projektansvarig: Mike Bode

Ett samarbete mellan Kultur och utveckling, Region Jönköpings län, Rum 203, AllArtNow och Jönköpings läns museum

Lyssna till Karine Mannerfelts prisbelönad kulturdokumentär om Abir och Nishrin Boukhari och AllArtNow

ART TALKS / UR EN VANDRARES DAGBOK

ART TALKS / UR EN VANDRARES DAGBOK
Muhammad Ali

UTSTÄLLNING 12 juni – 4 sept 2014
Rum 203, Jönköpings läns museum

Vernissage onsdag den 11:e juni kl 18.00
ART TALKS med Abir Boukhari kl. 19.00 

Kultur & Utveckling, Region Jönköpings län och Jönköpings läns museum är mycket stolta över att, för första gången i Sverige, kunna presentera den syriske konstnären Muhammad Alis första separatutställning. Muhammad Ali är en konstnär som arbetar med olika uttryck som t.ex. teckning och video och han utforskar vad mening och förståelse innebär. I sitt senaste verk använder han konsten som ett medel för att leva, överleva och för att formulera sin egen verklighet. 

"366 dagar under 2012" är en dagbok som vittnar om förhållandena i Syrien 2012. Den innehåller 366 teckningar av magiska, fantastiska och oroväckande figurer där varje teckning illustrerar en av årets dagar. 

I mitt projekt väver jag in myten om min tid och plats. Jag är en vandrare i mitt eget liv, en isolerad och instängd resenär som varje dag under 2012 tecknat en figur som illustrerar min verklighet. Genom mitt arbete har jag dokumenterat 2012 när jag har tecknat i min egen dagbok.

I sin video Varken människa, varken sten närmar sig Muhammad Ali begreppet att falla. 

Under den senaste tiden, under mina promenader på Damaskus gator, ser jag upprepade scener av människor som faller ner, människor i olika åldrar och från olika samhällsklasser, äldre och yngre, kvinnor som män, gåendes ensamma eller med sina familjer. De delar alla scenen av att falla ner, på olika sätt men med samma betydelse. 
Jag ser deras trötta ansikten. Men jag ser inga tecken på känslor av skam eller obehag efter fallen. Nästan som att de njuter av tumulten, likgiltiga för sin svaghet, fulla av känslor av sorg och ilska. Som fotgängare på väg som inte stoppar sig själva mer. De kastar en blick och fortsätter sin förtryckta, utmattade promenad som om alla har insett att fallandet är själva meningen – ett fallande som blivit en så vardaglig syn i en stad där allt faller ned. 

Muhammad Ali föddes i al-Qāmišlī i Syrien 1982 och bor i Damascus. Han studerade måleri vid Faculty of Fine Arts, Damaskus universitet, 2005. Muhammad Alis konst har ställts ut i hela världen, däribland Italien, USA, Frankrike, Spanien, Storbritannien, Schweiz och Turkiet.

http://mhdali.weebly.com/bioabout.html

Projektansvarig: Mike Bode

Utställningen är en samproduktion med den syriska konstnärs organisationen AllArtNow, Rum 203 och Jönköpings läns museum. I samband med öppningen av utställningen föreläser Abir Boukhari, curator vid AllArtNow, om de samtidskonstnärer som verkar i Syrien.

ART TALKS / EVERYDAY I’M CHAPPULING

ART TALKS / EVERYDAY I'M CHAPPULING
Gürkan Özturan

Datum: Lördag den 12:e och tisdag den 15:e april
Plats: Folketsbio, Tändsticksområdet, Jönköping

För ART TALKS kommer författaren och statsvetaren Gürkan Özturan tala om de dramatiska protesterna vid Gezi Park i Istanbul förra året. Han kommer att fokusera på de konstnärliga och kreativa processerna som pågick under protesterna och hur symboler och bilder approprierades och användes i protesterna. Genom fotografier, graffiti, T-shirts, slogans, skulpturer, musik, dansuppvisningar, filmer med mera skapades en gigantisk folkrörelse som med hjälp av bilder lyckades bryta sig igenom den statsstyrda media-apparaten och förmedlade ut i världen det som höll på att hända i Gezi. De många kreativa uttrycksformer som växte fram under protesterna har bidragit till en helt ny social proteströresle i Turkiet.

Samtalet hålls på engleska.

Gürkan Özturan studerade västerländska språk och litteratur samt ingick i American Studies Program på Bogazici Universitet 2009. Han tillbringade sedan ett år i Sverige för forskning och studier vid Uppsala universitet inom etnologi, antropologi och kulturstudier. Han tog sin första MA på Le Centre International de Formation Européenne där han specialiserade sig på utbredningen av högerextremism i europeisk politik. Sedan sin andra MA vid Istanbul Bilgi University vid fakulteten för europeiska studier. Han är en aktiv medlem i flera icke-statliga organisationer. Han var redaktör för Digital Age tidningen i Turkiet och har skrivit många artiklar om digital kultur med fokus på digital ekonomi och politik och web 2.0 ' s effekter på sociala rörelser. Han har också publicerat en bok om "The Rise of the Radical Right in the Balkans”. Idag skriver han om politik i flera internationella tidningar och bloggar, han är författare, redaktör, översättare, bild konstnär och en aktiv medlem av Piratpartiet i Turkiet. 

Projektansvarig: Mike Bode

Ett samarbete mellan Kulturhuset Jönköping, Folkets bio och Kultur och utveckling, Region Jönköpings län.