ART TALKS är en serie konstnärssamtal, workshops och konstnärliga presentationer av välkända och framstående bild-, foto- och formkonstnärer, curatorer och organisationer som alla berör aktuella frågor inom bild- och formområdet idag.


Dessa samtal och presentationer arrangeras på olika platser i Jönköpings län i samverkan med civilsamhällets parter, med kulturinstitutioner, kommunala kulturförvaltningar, fria grupper, konstnärer, konstföreningar, gallerier, skolor med flera.


Sedan 2012 har det getts föreläsningar och presentationer av bland andra: Annica Karlsson Rixon & Anna Viola Hallberg, Mika Hannula, Kultivator, Roger Cook, Ceven Knowles, Federico Baronello, Jonas Liveröd, Lisa Jeannin & Rolf Schuurmans, Magnus Bärtås, Maria Friberg, Anders Krüger, Annika von Hausswolff, Marcus Eek, Sara Granér, Hanna Gustavsson, Mary Temple, Annika Ström, Takuji Kogo, Andreas Gedin, Bo Cavefors och Lena Mattsson, Anna Viola Hallberg, Harry Sanderson, AllArtNow, Abir Boukhari, Poste Restante och Susan Philipsz, Mark Rautenbach, Melissa Vandenberg,Rui Mourão, Martinka Bobrikova & Oscar de Carmen m.fl.


ART TALKS initierades och projektleds av kultur och utveckling, bild och form, Region Jönköpings län med stöd från Kulturrådet. Samtliga ART TALKS är kostnadsfria.

ART TALKS / SUSAN PHILIPSZART TALKS / SUSAN PHILIPSZ

Datum: Onsdag den 27:e maj kl 18.00
Plats: Röda rummet, Jönköpings läns museum 

För ART TALKS kommer den omtalade Berlinbaserade skotska konstnären och Turnerprisvinnaren Susan Philipsz att berätta om sina platsspecifika konst- och ljudinstallationer. 

”My work deals with the spatial properties of sound and with the relationships between sound and architecture. I am particularly interested in the emotive and psychological properties of sound and how it can be used as a device to alter individual consciousness. I have used sound as a medium in public spaces to trigger an awareness in the listener, to temporarily alter their perception of themselves in a particular place and time. 

For the talk I would like to present some of my recent projects including The Distant Sound, (2014) a large scale artwork, commissioned by In Site in collaboration with Grimeton radio station. The project was inspired by the Danish, Swedish and Norwegian coastline and explored themes of distance and separation through the medium of radio. Some other recent projects include War Damaged Musical Instruments (Pair), Theseus Temple, As Many As Will, The River Cycle, Part File Score.” 

Susan Philipsz är född 1965 i Glasgow. Hon har bland annat deltagit i den stora världskonstutställningen dOCUMENTA 13 och Bienalen Manifesta 10. Hon har haft separatutställningar på bland annat Hamburger Bahnhof i Berlin, Carnegie Museum of Art i Pittsburgh, Museum of Contemporary Art i Chicago, Wexner Center for the Arts, Institute of Contemporary Art i London, Skulptur Projekte i Muenster och Malmö konsthall. 2010 vann Philipsz Turnerpriset och 2014 tilldelades hon en OBE (Order of the Bristish Empire). 

Samtalet kommer att hållas på engelska 

Projektansvariga: Mike Bode / Lennart Alves