ART TALKS är en serie konstnärssamtal, workshops och konstnärliga presentationer av välkända och framstående bild-, foto- och formkonstnärer, curatorer och organisationer som alla berör aktuella frågor inom bild- och formområdet idag.


Dessa samtal och presentationer arrangeras på olika platser i Jönköpings län i samverkan med civilsamhällets parter, med kulturinstitutioner, kommunala kulturförvaltningar, fria grupper, konstnärer, konstföreningar, gallerier, skolor med flera.


Sedan 2012 har det getts föreläsningar och presentationer av bland andra: Annica Karlsson Rixon & Anna Viola Hallberg, Mika Hannula, Kultivator, Roger Cook, Ceven Knowles, Federico Baronello, Jonas Liveröd, Lisa Jeannin & Rolf Schuurmans, Magnus Bärtås, Maria Friberg, Anders Krüger, Annika von Hausswolff, Marcus Eek, Sara Granér, Hanna Gustavsson, Mary Temple, Annika Ström, Takuji Kogo, Andreas Gedin, Bo Cavefors och Lena Mattsson, Anna Viola Hallberg, Harry Sanderson, AllArtNow, Abir Boukhari, Poste Restante och Susan Philipsz, Mark Rautenbach, Melissa Vandenberg,Rui Mourão, Martinka Bobrikova & Oscar de Carmen m.fl.


ART TALKS initierades och projektleds av kultur och utveckling, bild och form, Region Jönköpings län med stöd från Kulturrådet. Samtliga ART TALKS är kostnadsfria.

ART TALKS / KREATIV AKTIVISMART TALKS / KREATIV AKTIVISM
Österängens konsthall, lördag den 31 oktober 2015  kl.13.00-17.00.

Konst och konstnärliga uttryck utsätts ständigt för inskränkningar, dock lyckas man sällan tysta det fria ordet och konsten har förmågan att ständigt skapa nya sätt att uttrycka sin frihet. 

Under en halvdagsworkshop kommer vi att diskutera och utveckla tankar kring begreppet kreativ aktivism och diskutera konstnärlig frihet med ett särskilt fokus på Turkiet. Genom presentationer och diskussioner kommer vi att belysa olika metoder som används av olika grupper och individer. I workshoppen medverkar fem unga konstnärer från Turkiet som deltar i konstnärsresidenset "Asylum of Art" hos Kultivera i Tranås. Tillsammans med andra gäster och människorättsaktivister kommer de fokusera på gränslandet mellan konst, kreativitet och aktivism.

Workshoppen kommer att innehålla en rad ämnen som ska diskuteras såsom:

• konstnärlig frihet
• konst 
• taktik och strategi
• yttrandefrihet
• digitala rättigheter och friheter

Vi vill bjuda in konstnärer, aktivister, akademiker, representanter för NGO´s, journalister och andra som är intresserade av att delta i workshoppen och diskussionen kreativ aktivism på Österängens konsthall. Workshoppen hålls på engelska och är kostnadsfri. Begränsat antal platser. Vänligen svara senast den 27 oktober om ditt deltagande till: arts@kultivera.nu

Workshop: Kreativ aktivism arrangeras av ART TALKS i samarbete med Österängens konsthall och Kultivera.

Projektansvariga: Gürkan Özturan, Colm O Ciarnain, Johanna Linder


        


ART TALKS / DEN KULTURELLE ONANISTENDEN KULTURELLE ONANISTEN / LENA MATTSSON MED BO CAVEFORS 
ART TALKS den 24 oktober kl 12 & den 17 november kl 18.00, Nässjö konsthall

Lena Mattsson har under många år följt Bo Cavefors. I Nässjö konsthall visar hon nya verk där hon fokuserar på frågor kring censur som både hon och Bo Cavefors blivit utsatta för. Verken belyser myten om Bo Cavefors; författare, regissör och legendarisk bokförläggare. En av hans kontroversiella utgivningar är Röda-Armé-fraktionens texter, som bland annat resulterade i rättstvister. Förlaget försattes i konkurs år 1982. 

”Jag har valt det här och det har inte gjort mig förmögen så att säga, tvärtom. De pengar jag hade en gång i tiden har jag ju lagt på sånt här. Just för att tillfredsställa mig själv. Jag är en onanist, en kulturell onanist, jag gör bara det som tillfredsställer mig själv!” - Bo Cavefors i filmen "In the Eye of the Boholder" av Lena Mattsson, 2014

Samtalen arrangeras i samarbete med Nässjö konsthall och utställningen är ett samarbete mellan Moderna Museet Malmö, Borås konstmuseum, Konstnärsnämnden, Sveriges bildkonstnärsfond, Bo Cavefors, Ola Åstrand, Andi Almqvist och Conny C-A Malmqvist. 

Projektansvarig: Lennart Alves
ART TALKS / تُدَمَّر، تُسرَق، تختَفي

تُدَمَّر، تُسرَق، تختَفي!
ما الذي يحدث للآثار و الكنوز التاريخية في سوريا؟

ART TALKS / Förstört – Stulet – Borta
Vad händer med kulturarv i Syrien?

24 oktober 2015 kl. 11:30, Jönköpings läns museum

Kriget i Syrien som pågått sedan 2011 har skadat många av landets mest värdefulla monument som skjutits sönder och eldhärjats. Värdefulla arkeologiska fyndplatser har grävts sönder av plundrare. FN presenterade 2014 en satellitundersökning som visade att av 290 olika kulturminnen i Syrien är 24 förstörda, 104 hade skadats svårt och 85 skadats i viss mån, medan det var oklart om och i så fall hur allvarligt de återstående 77 hade skadats.

ART TALKS samarbetar med Jönköpings läns museum och initiativtagaren Fadia Restom för att anordna ett samtal och en utställning om Syriens hotade kulturarv.

Samtalsdeltagare:

Yara Moualla, PhD Cultural Heritage Preservation, Technical University of Berlin. Yaras forskning behandlar förvaltning och skydd av kulturarv men också om internationella relationer. Hon jobbar också som rådgivare åt Unesco och forskar kring immateriella kulturarv i Syrien. Yara Moualla kommer att prata om varför kulturmiljöer är bland det första som man attackerar vid väpnade konflikter och vid terroristattacker. 

Ashraf Atraqchi, fristadsförfattare i Stockholm. 
Ashraf är konstkritiker, bloggare och journalist från Mosul i Irak som har kämpat för att bevara den moderna konsten i Mosul före och under IS belägring av staden och har stor kunskap om kulturarvet i Mellanöstern.

Eva Myrdal, PhD, arkeolog md inrikting på Asien och verksam vid Statens museer för världskultur.

Samtalet  inleds 11.30 med att cellisten George Hayrabedian spelar syrisk musik. Föredraget av Yara Moualla kommer att hållas på engelska. Föredraget med Ashraf Atraqchi kommer hållas på arabiska och översättas till svenska. Dagen är ett samarbete mellan initiativtagare Fadia Restom, Region Jönköpings län och Jönköpings läns museum.