ART TALKS är en serie konstnärssamtal, workshops och konstnärliga presentationer av välkända och framstående bild-, foto- och formkonstnärer, curatorer och organisationer som alla berör aktuella frågor inom bild- och formområdet idag.


Dessa samtal och presentationer arrangeras på olika platser i Jönköpings län i samverkan med civilsamhällets parter, med kulturinstitutioner, kommunala kulturförvaltningar, fria grupper, konstnärer, konstföreningar, gallerier, skolor med flera.


Sedan 2012 har det getts föreläsningar och presentationer av bland andra: Annica Karlsson Rixon & Anna Viola Hallberg, Mika Hannula, Kultivator, Roger Cook, Ceven Knowles, Federico Baronello, Jonas Liveröd, Lisa Jeannin & Rolf Schuurmans, Magnus Bärtås, Maria Friberg, Anders Krüger, Annika von Hausswolff, Marcus Eek, Sara Granér, Hanna Gustavsson, Mary Temple, Annika Ström, Takuji Kogo, Andreas Gedin, Bo Cavefors och Lena Mattsson, Anna Viola Hallberg, Harry Sanderson, AllArtNow, Abir Boukhari, Poste Restante och Susan Philipsz, Mark Rautenbach, Melissa Vandenberg,Rui Mourão, Martinka Bobrikova & Oscar de Carmen m.fl.


ART TALKS initierades och projektleds av kultur och utveckling, bild och form, Region Jönköpings län med stöd från Kulturrådet. Samtliga ART TALKS är kostnadsfria.

ART TALKS / AiR SCANDINAVIA-TURKEY CONNECTIONS


ART TALKS / AiR SCANDINAVIA-TURKEY CONNECTIONS
Kalmar konstmuseum, Onsdag den 9:e nov. kl. 16:30-18.00

Kalmar konstmuseum är värd för ett konstnärssamtal inom ramen för Region Jönköpings läns samtalsserie ART TALKS med presentationer av tre konstnärer och en curator från Turkiet som just nu tillbringar en månad på konstnärsresidenset AİR Scandinavia -Turkey Connections hos Kultivera i Tranås. De kommer att presentera idéer, tankar och åsikter med utgångspunkt i deras egna konstnärliga praktik i relation till Småland.

Residensprogrammet och samtalet är en del av Nya Småland som initierades av fyra konstinstitutioner, tre regioner och Linnéuniversitet. Projektet har som sin ambition att synliggöra, engagera och samordna lokala aktörer och lokal kunskap för att undersöka begreppet Småland.

Çağrı Saray (1979, Istanbul) är docent vid Istanbuls Marmara University och arbetar på idén om minnet i flera lager, personligt, socialt konstruerade och kollektiva minne. 
Bahar Yürükoğlu (1981, Washington DC) arbetar just nu med ett pågående projekt om det skandinaviska landskapet. Med hjälp av fotografi, video och installation undersöker hon det "mänskliga" i kultur och natur. 
Zeynep Beler (1985, Ankara) arbetar ofta med fotografi och video och utforskar vardagsbilder som vanligtvis hittas i nyhets- och sociala medier.
Amira Akbıyıkoğlu (1983, Istanbul) ifrågasätter tanken på digitaliseringen i en era där gränserna mellan den verkliga och digitala förblir suddig.

Föreläsningen hålls på engelska och är ett samarbete mellan ART TALKS i Jönköping, New Småland och Kalmar konstmuseum och stöds av Region Jönköpings län och Kulturrådet.ART TALKS / AiR SCANDINAVIA-TURKEY CONNECTIONS

Kalmar Konstmuseum will host an ART TALK with presentations by three artists and a curator from Turkey who are spending a month as residents at AİR Scandinavia -Turkey Connections programme at Kultivera in Tranas. The presentations will reflect their ideas, thoughts and opinions reflected through their work and in relation to Småland.

The residency program and the artist talks at Kalmar Konstmuseum is part of the New Småland project which is developing methods to present, engage and co-ordinate local actors and local knowledge and combining these with international contemporary art and critical thinking. This is a means to investigate and re-access the political, social and aesthetic landscape of Småland.

Çağrı Saray (1979, Istanbul) is an Associate Professor at Istanbul's Marmara University and works on the idea of Memory on different layers, at first on personal level then later on his career focusing on socially constructed, collective memory. 
Bahar Yürükoğlu (1981, Washington DC) has an ongoing engagement with the  Scandinavian landscape in her work. Using photography, video and installation she investigates the "human" in cultural and natural spaces. 
Zeynep Beler (1985, Ankara) generally working with photography and video researches the common use of images found on news and social media, interpreting the extraordinary in the quotidian life. 
Amira Akbıyıkoğlu (1983, Istanbul) questions the idea of digitalization in 20XX, an era where the real and digital blurred.

The talk will be held in English and is a collaboration between ART TALKS in Jönköping, New Småland and Kalmar konstmuseum and is supported by The Regional of Jönköpings län and Kulturrådet.


ART TALKS / NÄR KONST BLIR SOCIAL INTERVENTION


När konst blir social intervention / WochenKlausur 

Datum: onsdag den 26 oktober, 2016
Plats: Rum 203, Jönköpings läns museum, Jönköping
Tid: kl 18.00

Medlemmar ur den österrikiska konstnärsgruppen WochenKlausur kommer att ge en presentation av deras projekt för utställningen SIDE SHOW som ägde rum på Smålandsstenars asylboende våren 2016.

Under hösten 2015 och våren 2016 genomförde den österrikiska konstnärsgruppen WochenKlausur flera researchbesök i länet, som ledde till ett projekt på Smålandsstenars asylboende. Projektidén var att tillsammans med de asylsökande på Smålandsstenars asylboende definiera vad som kunde ändras i deras dagliga miljö och sedan med gemensamma insatser förändra det gamla hotellet till en mer trivsam plats som bättre kan tjäna sitt nuvarande syfte och tillhöra de som bor där.

Som världen ser ut i dag lever allt flera människor i osäkerhet och i temporära boenden, där man inte kan etablera sig, utan istället uppehåller sig i väntan under längre perioder. Många nya asylboenden har öppnat under kort tid, i byggnader som inte är anpassade för de olika behov som de som flyttar in har. Projektet i sin helhet öppnar upp för högaktuella frågeställningar kring migration, tillhörighet och social gemenskap.

Nu är WochenKlasur tillbaka i länet för att ge en presentation av projektet, tillsammans med boendets föreståndare Edina Pivalic och två av de boende som tog del i projektet. 

Går det att möjliggöra ett avbrott i den maktlöshet som asylansökningsprocessens väntan innebär? På vilket sätt kan vi  skapa förutsättningar till känslor av ägande, delaktighet och kontroll i den rådande situationen?

WochenKlausur arbetar genom specifika sociala interventioner för att visa att vissa mänskliga livsvillkor inte nödvändigtvis behöver vara som de är. De skapar researchbaserade konstverk som inte tar form som något objekt, utan som en konkret social förändring; det kan vara en ny lokal organisation, nya samarbeten eller nya mötesplatser.

Om WochenKlausur: 
Den österrikiska konstnärsgruppen WochenKlausur är pionjärer inom området socialt engagerad, processbaserad konst. På inbjudan från olika institutioner, utvecklar WochenKlausur konkreta förslag som syftar till små, men effektiva förbättringar av sociopolitiska brister. I det de översätter dessa förslag till handling, kan konstnärlig kreativitet inte längre ses bara som en formell handling, utan som en intervention i samhället. 39 projekt har genomförts sedan 1993.


Observera att samtalet kommer att hållas på engelska.

Curatorerna för SIDE-SHOW, Nina Överli och Therese Kellner
Projektansvarig, Mike Bode

www.side-show.se

SIDE SHOW genomförs på uppdrag av Region Jönköpings län. Delprojekten har utvecklats tillsammans med Eksjö museum (Pia Löfgren), Gislaveds konsthall (Jonas Nilsson), Nässjö konsthall (Lennart Alves) och Vetlanda museum (Thomas Johansson). Side-Show drivs med stöd från Region Jönköpings län, Kulturrådet och de deltagande kommunerna.