ART TALKS är en serie konstnärssamtal, workshops och konstnärliga presentationer av välkända och framstående bild-, foto- och formkonstnärer, curatorer och organisationer som alla berör aktuella frågor inom bild- och formområdet idag.


Dessa samtal och presentationer arrangeras på olika platser i Jönköpings län i samverkan med civilsamhällets parter, med kulturinstitutioner, kommunala kulturförvaltningar, fria grupper, konstnärer, konstföreningar, gallerier, skolor med flera.


Sedan 2012 har det getts föreläsningar och presentationer av bland andra: Annica Karlsson Rixon & Anna Viola Hallberg, Mika Hannula, Kultivator, Roger Cook, Ceven Knowles, Federico Baronello, Jonas Liveröd, Lisa Jeannin & Rolf Schuurmans, Magnus Bärtås, Maria Friberg, Anders Krüger, Annika von Hausswolff, Marcus Eek, Sara Granér, Hanna Gustavsson, Mary Temple, Annika Ström, Takuji Kogo, Andreas Gedin, Bo Cavefors och Lena Mattsson, Anna Viola Hallberg, Harry Sanderson, AllArtNow, Abir Boukhari, Poste Restante och Susan Philipsz, Mark Rautenbach, Melissa Vandenberg,Rui Mourão, Martinka Bobrikova & Oscar de Carmen m.fl.


ART TALKS initierades och projektleds av kultur och utveckling, bild och form, Region Jönköpings län med stöd från Kulturrådet. Samtliga ART TALKS är kostnadsfria.

ART TALKS / EVERYDAY I’M CHAPPULING

ART TALKS / EVERYDAY I'M CHAPPULING
Gürkan Özturan

Datum: Lördag den 12:e och tisdag den 15:e april
Plats: Folketsbio, Tändsticksområdet, Jönköping

För ART TALKS kommer författaren och statsvetaren Gürkan Özturan tala om de dramatiska protesterna vid Gezi Park i Istanbul förra året. Han kommer att fokusera på de konstnärliga och kreativa processerna som pågick under protesterna och hur symboler och bilder approprierades och användes i protesterna. Genom fotografier, graffiti, T-shirts, slogans, skulpturer, musik, dansuppvisningar, filmer med mera skapades en gigantisk folkrörelse som med hjälp av bilder lyckades bryta sig igenom den statsstyrda media-apparaten och förmedlade ut i världen det som höll på att hända i Gezi. De många kreativa uttrycksformer som växte fram under protesterna har bidragit till en helt ny social proteströresle i Turkiet.

Samtalet hålls på engleska.

Gürkan Özturan studerade västerländska språk och litteratur samt ingick i American Studies Program på Bogazici Universitet 2009. Han tillbringade sedan ett år i Sverige för forskning och studier vid Uppsala universitet inom etnologi, antropologi och kulturstudier. Han tog sin första MA på Le Centre International de Formation Européenne där han specialiserade sig på utbredningen av högerextremism i europeisk politik. Sedan sin andra MA vid Istanbul Bilgi University vid fakulteten för europeiska studier. Han är en aktiv medlem i flera icke-statliga organisationer. Han var redaktör för Digital Age tidningen i Turkiet och har skrivit många artiklar om digital kultur med fokus på digital ekonomi och politik och web 2.0 ' s effekter på sociala rörelser. Han har också publicerat en bok om "The Rise of the Radical Right in the Balkans”. Idag skriver han om politik i flera internationella tidningar och bloggar, han är författare, redaktör, översättare, bild konstnär och en aktiv medlem av Piratpartiet i Turkiet. 

Projektansvarig: Mike Bode

Ett samarbete mellan Kulturhuset Jönköping, Folkets bio och Kultur och utveckling, Region Jönköpings län.


ART TALKS / EN VÄNLIG ÖDSLIGHETART TALKS / EN VÄNLIG ÖDSLIGHET
Bianca Maria Barmen

Datum: lördag den 12:e april kl.13.00
Plats: Jönköpings läns museum

Ett samtal mellan Bianca Maria Barmen och Lennart Alves

Bianca Maria Barmen, utbildad vid Den Kongelige Danske Kunstakademi i Köpenhamn, är främst känd som skulptör men arbetar också med akvarell, teckning och text. Skalan är ofta liten och konstverken har en lågmäld ton. Hennes skulpturer kan uppfattas som frusna ögonblick, figurer försjunkna i olika tillstånd eller materia med en stark laddning och sinlighet i uttryck och material. Det antyds gång på gång en berättelse i relationen mellan Barmens figurer och ting. Signifikant i hennes skulpturer är titlarna som fungerar som ingångar till verken och intensifierar upplevelsen av dem. Barmen är bland annat representerad på Moderna Museet.

Lennart Alves är konstnär, curator och nuvarande konstintendent på Nässjö konsthall.

En vänlig ödslighet. Och det är vackert, även vackert hur metoden vårdar resultatet. Hur gips och vax ekar taktilt i brons, lera i gips. Ljuset beskriver skulpturernas yta för mig, avslöjar händernas arbete, ögonens fingertoppar: mjuk men exakt utsaga. De föremål och figurer Bianca Maria Barmen kallat på i magisk-egyptisk lek (jag visste väl att lek bör lekas så allvarligt stilla) avslöjar vardagen som sakral och vice versa: omsorgen, händerna, utplacerade, stilla föremål i relationernas fält, det tomma, en liten gullig varelse, idén om ett berg, bordet som den lilla världen, bordsskivans värld, tvillinghuvud, lavasten. Figurer, väsen stadda i en sorts öppet fokuseringsarbete, ett spridningsfokus som utgår från varje liten kropp. Denna förhöjda uppmärksamhet, vars fält jag som iakttagare gärna går in i, tycks utsätta eller ladda mig lika mycket som mitt seende vill utsätta och ladda föremålen.  
ur ”Tankar om Bianca Maria Barmen”, Leif Holmstrand. Foto: Gerry Johansson

Projektansvarig: Lennart Alves

Ett samarbete mellan Kultur och utveckling, Region Jönköpings län, Jönköping läns konstförening och Jönköpings läns museum.