ART TALKS är en serie konstnärssamtal, workshops och konstnärliga presentationer av välkända och framstående bild-, foto- och formkonstnärer, curatorer och organisationer som alla berör aktuella frågor inom bild- och formområdet idag.


Dessa samtal och presentationer arrangeras på olika platser i Jönköpings län i samverkan med civilsamhällets parter, med kulturinstitutioner, kommunala kulturförvaltningar, fria grupper, konstnärer, konstföreningar, gallerier, skolor med flera.


Sedan 2012 har det getts föreläsningar och presentationer av bland andra: Annica Karlsson Rixon & Anna Viola Hallberg, Mika Hannula, Kultivator, Roger Cook, Ceven Knowles, Federico Baronello, Jonas Liveröd, Lisa Jeannin & Rolf Schuurmans, Magnus Bärtås, Maria Friberg, Anders Krüger, Annika von Hausswolff, Marcus Eek, Sara Granér, Hanna Gustavsson, Mary Temple, Annika Ström, Takuji Kogo, Andreas Gedin, Bo Cavefors och Lena Mattsson, Anna Viola Hallberg, Harry Sanderson, AllArtNow, Abir Boukhari, Poste Restante och Susan Philipsz, Mark Rautenbach, Melissa Vandenberg,Rui Mourão, Martinka Bobrikova & Oscar de Carmen m.fl.


ART TALKS initierades och projektleds av kultur och utveckling, bild och form, Region Jönköpings län med stöd från Kulturrådet. Samtliga ART TALKS är kostnadsfria.

ART TALKS / ANNA VIOLA HALLBERGArtTalks på Vandalorum omfattade arbetet med Mellan mig och dig samt serien kring konstnären Bror Kronstrand. Vistelsen vid Vandalorum var del av pilotprojekt med residensverksamhet 27 juli - 17 augusti. Under vistelsen samverkade Anna Viola Hallberg med forskaren Ulla Manns.


MELLAN MIG OCH DIG
Videoverk av Anna Viola Hallberg för RUM 203

UTSTÄLLNING 10 sept – 5 okt 2014
Rum 203, Jönköpings läns museum

Vernissage: kl 19.00 den 10 september, 2014
invigning med Kulturchef Jörgen Lindvall
Mer om Mellan mig och dig >>>
Vi finns i världen, en värld vi alla bebor. Platsen mellan mig och dig är delad, på ett ofrånkomligt sätt, både fysiskt och existentiellt. Utan andra är vi intet. Vi är ensamma, utsatta, i en tomhet.
Under de senaste decennierna har stora migrationsströmmar, ett förändrat Europa med öppningar inom EU och stängda gränser för dem utanför, aktualiserat en rad frågor. En av dessa är just frågan om vår delade plats i världen, om ansvar gentemot sin nästa. I det nya platsspecifika videoverket Mellan mig och dig tar sig Anna Viola Hallberg an detta. I verket möts något som engagerat Hallberg i över ett decennium: att synliggöra och kritiskt granska ambivalensen mellan det privata och det offentliga, mellan det narrativa och det dokumentära, mellan betraktaren och det betraktade. Vad är den enskilda människans ansvar gentemot andra, vart placerar vi oss i relation till institutioner, nationsgränser, medborgarskap och politiska idéer?
Utvecklingen i Irak, Syrien, Gaza och Ukraina under det senaste året och det svenska inrikespolitiska läget har styrt gestaltningen till RUM 203. De fyra nytolkningarna av den svenska nationalsången integreras här med videoverket Mellan mig och dig. Videoverket är en iscensättning av konstnärens eget passfoto. Passet, så åtråvärt och helt centralt för möjligheten till förflyttning över nationsgränser, passet med rätt nationstillhörighet, passet som den papperslösa saknar blir det nav kring vilket sångerna finns.
Ljudspåret till videoverket är gjort och framfört av Svarta Safirer (romani), Sïdar (kurdiska), Josef Cacan (assyriska) och Gålmuk (lulesamiska), fyra folkgrupper som har nationsöverskridande tillhörighet. Ljudspåret till videoverket kommer från EPn Folkets Röst. Inspelningen är gjord på Cobra Studio i Stockholm, i samarbete mellan Anna Viola Hallberg och skivbolaget Matrona.

De fyra tolkningarna av Du gamla, du fria:
At qadmoyo u khiro at (Josef Cacan, assyriska)
Tu qedîmê, tu azadê (Sïdar, kurdiska)
Tu lachi em purani (Svarta Safirer, romani)
Dån vuoras, dån friddja (Gålmuk, samiska)

Text: Ulla Manns, idéhistoriker och genusvetare, Södertörns högskola

Vandalorum AiR, 2014

Vandalorum AiR, 2014 (Bror Kronstrand)
27 juli - 17 augusti visades filmen En handelsreseande i evigt liv (9 min, gjord från arkivmaterial, 2013)

Anna Viola Hallberg och Björn Perborgs andra gemensamma arbete, är i grunden ett porträtt av en porträttmålare som fallit i glömska. Projektet handlar om människans fåfänga strävan att göra sig själv odödlig, att bli ihågkommen. Utifrån den idag bortglömde målaren Bror Kronstrands (1875-1950) arkiverade fotografier, filmsekvenser, brev och dokument ifrågasätter Hallberg och Perborg kanoniseringens, historie- och mytbildningens mekanismer. I fokus står paradoxen i att Kronstrand snabbt glöms bort, trots alla ansträngningar att bli erkänd och bevarad. Utställningen tangerar även frågeställningar kring upphovsrätt, gränsen mellan det privata och det offentliga samt dagens kulturpolitiks tendenser att i första hand definiera konstnären som entreprenör.


ART TALKS / HUMAN RESOLUTIONART TALKS / HUMAN RESOLUTION
Harry Sanderson

Datum: Tisdagen den 26:e augusti kl 18
Plats: Jönköpings läns museum

Harry Sanderson (född 1986 i England) är en av Englands främsta unga nymedia-konstnärer. Hans huvudsakliga fokus är förhållandet mellan visuell kultur, digitalteknik och kapitalism. Sandersons konstnärliga praktik omfattar allt från multimediaskulpturer, videoverk, hologram, kodbaserade interaktiva online konstverk och övervakningsteknik. Han tog examen vid Central Saint Martins School of Art och Design (London) 2013.

För ART TALKS kommer Harry berätta om sitt konstnärskap och arbetssätt, om relationen mellan konst, kapitalism och övervakningsteknik, om den interaktiva konstens relation till historien, om konceptuell konst och ett decentraliserat författarskap.

Senare utställningar inkluderar "Human Resolution" på Arcadia Missa; PAMI "haptik” på SPACE Hackney, YBT IX; "Solid State; ChromePearl" Son Gallery; "Freize Projekt w / Tur PDF & Adham Faramawy" och Arcadia_Missa i London. Han har skrivit för MetaMute och presenterat sitt arbete vid Transmediale, Berlin och på Institute of Contemporary Art i London.

Projektansvarig: Mike Bode

Ett samarbete mellan Kultur och utveckling Region Jönköpings län, Jönköping läns konstförening,
RUM 203, Jönköpings läns museum och KTH.Video länk till utställningen ”Unified Fabric” på Arcadia Missa Gallery, London 2013

ART TALKS / TYSTNADENS TYPOLOGIER


ART TALKS / TYSTNADENS TYPOLOGIER
Anna Viola Hallberg och Ulla Manns

Datum: 9 aug kl 14
Plats: Galleriet, Vandalorum, Värmnamo

Konstnären Anna Viola Hallberg och forskaren Ulla Manns kommer, i utgångspunkt av forskningsprojektet om Bror Kronstrand, samtala om att samverka mellan positionerna konstnär och forskare men framför allt om centrala begrepp för projektet Tystnadens typologier: minne.

www.brorkronstrand.se
http://brorkronstrand.se/vandalorum/

Anna Viola Hallberg är konstnär och curator med en master i internationella museistudier. I hennes arbeten har identitet, arkiv och frågor om hur representation byggs upp en central plats. Ulla Manns är idéhistoriker och professor i genusvetenskap vid Södertörns högskola. Hon har under många år forskat om kvinnorörelse och feminism i framför allt Sverige och Norden.

http://annaviolahallberg.com
http://histcon.se/staff/ulla-manns

ART TALKS / TYSTNADENS TYPOLOGIER är ett samarbete mellan Kultur & utveckling, Region Jönköpings län och Vandalorum.

ARTIST IN RESIDENCE på Vandalorum

28 juli – 17 augusti, 2014

I samarbete med Kultur och utveckling, Jönköpings Läns Landsting genomförs under sommaren två artist in residence på Vandalorum. Sommarens två deltagande projekt är pilotprojekt och idén är att kunna erbjuda regionala, nationella och internationella konstnärer och formgivare att mötas och få möjlighet att arbeta på plats på Vandalorum och omnejd.

Deltagande i årets Artist in Residence är konstnären Anna Viola Hallberg och designgruppen Kontor Kontur.

I gästateljén på Vandalorun pågår arbete med två nya konstprojekt om minne, minnesproduktion och kulturellt minne. Deras arbetsnamn är Tystnadens typologier: ackumulering och Tystnadens typologier: minne. Gästateljétiden bär samma namn som ett av verken: Tystnadens typologier: minne och är en samverkan mellan konstnären Anna Viola Hallberg och forskaren Ulla Manns. Verken som finns tillgängliga på Vandalorum är från installationen Making the Immortal av Anna Viola Hallberg och Björn Perborg. Detta är Hallbergs första arbete i en serie kring porträttmålaren Bror Kronstrand. För besök se vidare Vandalorums websida.

Projektansvarig: Mike Bode

http://www.vandalorum.se/sv/artist-residence