ART TALKS är en serie konstnärssamtal, workshops och konstnärliga presentationer av välkända och framstående bild-, foto- och formkonstnärer, curatorer och organisationer som alla berör aktuella frågor inom bild- och formområdet idag.


Dessa samtal och presentationer arrangeras på olika platser i Jönköpings län i samverkan med civilsamhällets parter, med kulturinstitutioner, kommunala kulturförvaltningar, fria grupper, konstnärer, konstföreningar, gallerier, skolor med flera.


Sedan 2012 har det getts föreläsningar och presentationer av bland andra: Annica Karlsson Rixon & Anna Viola Hallberg, Mika Hannula, Kultivator, Roger Cook, Ceven Knowles, Federico Baronello, Jonas Liveröd, Lisa Jeannin & Rolf Schuurmans, Magnus Bärtås, Maria Friberg, Anders Krüger, Annika von Hausswolff, Marcus Eek, Sara Granér, Hanna Gustavsson, Mary Temple, Annika Ström, Takuji Kogo, Andreas Gedin, Bo Cavefors och Lena Mattsson, Anna Viola Hallberg, Harry Sanderson, AllArtNow, Abir Boukhari, Poste Restante och Susan Philipsz, Mark Rautenbach, Melissa Vandenberg,Rui Mourão, Martinka Bobrikova & Oscar de Carmen m.fl.


ART TALKS initierades och projektleds av kultur och utveckling, bild och form, Region Jönköpings län med stöd från Kulturrådet. Samtliga ART TALKS är kostnadsfria.

ART TALKS / OM MÅLERIETS MÖJLIGHETEROM MÅLERIETS MÖJLIGHETER
en resa från illusioner och makt till reflektioner och vardag
Marcus Eek

Datum: Lördag den 15:e december Kl. 13-16
Plats: Linnman Gallery, Tändsticksgränd 12, Jönköping

Marcus Eek är född i Stockholm 1968, har examen från Konsthögskolan i Stockholm och bor och arbetar i Berlin. Konstnären låter sina arbeten genomsyras av omöjliga tankebanor, som tar sig fram genom vardagliga händelser, laddas med spänning och blir till Marcus Eeks privata bildrum. Målningarna innehåller både kaos och ordning, abstrakt och föreställande, förutsättningslöst och avgränsat, känsligt och förväget. Målningarna är som öppna ytor vilka möjligen leder någonstans, men bara om betraktaren är beredd att följa med.

Man kan säga att det i hans arbeten finns en pendling mellan det vi kallar abstrakt och figurativt, ett begreppspar som drar en linje mellan det som "liknar verkligheten" och det som inte gör det. Denna gräns har aktiverats av konstnärer under lång tid, i synnerhet den tidiga modernismen under 1800-talets slut, med impressionisternas färgkluttar som ett pedagogiskt exempel på hur något som på långt håll ser ut som en realistisk bild upplöses i färgfält ju närmare man kommer.  Milou Allerholm

Som en del i ART TALKS serien kommer Konstnären Marcus Eek med utgångspunkt av sitt måleriet berätta om utgångspunkter och arbetsprocesser, om reflektioner och vardag, om illusioner och makt. Marcus Eek har haft flera separatutställningar i Sverige inklusive: Galleri Mia Sundberg, Stockholm, Galleri Ahnlund, Umeå, Skärets Konsthall, Höganäs, och Sveriges Allmänna Konstförening, Stockholm. Senaste samlingsutställningar är: ART FORUM, Berlin, nutidskonst från Sverige, på Svenska ambassaden, Berlin och Europeiska centralbanken, Frankfurt, stanna upp en stund, Arken, Köpenhamn och Åbo Museum, Finland.

Projektansvarig: Mike Bode

Ett samarbete mellan Kultur och utveckling, Region Jönköpings län, Jönköpings läns konstförening och Linnman Gallery, Jönköping.


ART TALKS / HINAUSGEHEN

HINAUSGEHEN
Ceven Knowles

Datum: Söndag den 2 december 2012 kl. 13
Plats: Biograf Fokus, stadsbiblioteket, Dag Hammarskjölds pl.1, Jönköping

I samband med invigningen av Ceven Knowles videoinstallation "Hinausgehen" på Jönköpings läns museum kommer Ceven Knowles ge en föreläsning* om tankegångarna och bakgrunden till sitt nya verk. Verket är en del i den kommande IKFU utställningen som är ett samarbete mellan Jönköpings läns museum, Vandalorum och Kultur och utveckling, Landstinget i Jönköpings län.

Observera att föreläsningen ges på engelska.

Det självbiografiska verket "Hinausgehen" är baserat på Ceven Knowles första tid i Berlin. Vi får följa hans ansträningar att komma till rätta med ett nytt språk, en ny kultur och hur han antar utmaningen att återupprätta och utveckla sitt skapande i en ny miljö. Bland annat i en sekvens där han på vacklande tyska läser en dikt av dadaisten Kurt Schwitters. Självbiografin är dokumenterad med hjälp av en Sony Ericsson mobiltelefon och en Sony Hi8. 

Ceven Knowles är född och uppvuxen i New Orleans och Chicago men flyttade till Berlin 2004 där han numera är verksam. Inspirerad av tidig housemusik och klubbscenen samt av författaren William S. Burroughs har han byggt upp ett rykte i den amerikanska undergroundscenen som en av de första web-cam artister och internet-videoprovokatörer.  År 2006 producerade han internetvarietén "Anderecast" och startade produktionsbolaget "Unbekanntes Sektorformat".

För närvarande arbetar Ceven främst med ljud- och videoverk där han genererar visuella lager via organiska algoritmer. I sin 3-delade audiovisuella sonat "Hinausgehen" ges uttryck för en metafysik, psykoanalytisk förening med referenser till både natur och andlighet. I sina experimentella elektroniska musikprojekt under namnet "Nevec Red" släppte han sitt första album "Uncertain Equinox" samt sitt freeform jazzprojekt "Nåls". 2011 grundade han "CERUSmedia" en samarbetsplattform för fotografi, musik och videokonst.

Hans verk är öppna hyllningar till och inspirerade av bland annat Derek Jarmans filmer, Cabaret Voltaire, David Lynch, David Cronenberg, 1980-musikvideo och videokonst.


ART TALKS / JAG URKUNDSFÖRFALSKAR MIG IN TILL SANNINGENS DAMMIGA ARKIV

JAG URKUNDSFÖRFALSKAR MIG IN TILL SANNINGENS DAMMIGA ARKIV
Annika von Hausswolff

Datum: Onsdagen de 28 november Kl 19
Plats: Eksjö folkdanslags lokal, Garvaregatan, Eksjö Museum, Eksjö

"Sedan 1990-talet har Annika von Hausswolff utvecklat ett bildspråk som förmedlar motsägelsefulla känslor som obehag och nyfikenhet inför oväntade vardagliga situationer och makabra historier. I hennes noggrant iscensatta fotografier är den mänskliga kroppen ofta närvarande eller har lämnat spår efter sig: nakna övergivna kroppar i natursköna miljöer, övertäckta livlösa kroppar, barn med motorsåg eller minnen av människors närvaro i form av dammtussar, stolar eller skjortor. Med utgångspunkt i bekanta motiv och konsthistoriska referenser befinner sig Annika von Hausswolffs verk i gränslandet mellan det dokumentära och det iscensatta. Under senare år har hennes bildvärld allt mer tagit fysisk form i utställningsrummet genom att hon skapat objekt och arbetat med rekvisita." Källa: Magasin 3 Stockholm Konsthall.

Projektansvarig: Magnus Wassborg

Ett samarbete mellan Kultur och utveckling, Region Jönköpings län, Samtid Framtid Eksjö och Eksjö Museum.
ART TALKS / ANTECKNINGAR OM TID


ANTECKNINGAR OM TID
Anders Krüger

Datum: Lördag den 10 november 2012 kl. 14
Plats: Lada 1, Vandalorum, Centrum för Konst och Design 
Skulpturvägen 2, Värnamo

Anders Krüger berättar om sitt konstnärskap och presenterar sin utställning på Vandalorum. Därefter följer ett samtal mellan Anders och författaren Helena Granström som tillsammans kommer att behandla frågan om tidens väsen och hur den förgrenar sig in i olika områden filosofiska, politiska, konstnärliga, existentiella samt hur den relaterar till skapande verksamhet. Frågan om tidens väsen är central för hur vi har organiserat hela vårt samhälle, och för hur vi tänker oss själva i världen. 

Ur ”Anteckningar om tid” av Anders Krüger:
En konsekvens av det linjära tidsbegreppets diktatur är att det tvingar oss att uppleva "nuet" som en imaginär mikroskopisk punkt, ett ständigt försvinnande ögonblick, rinnande likt sand mellan våra fingrar – medan både dåtiden och framtiden tycks breda ut sig som oändliga landskap vi aldrig någonsin kan beträda. Det framkallar en fundamental stress och alienation – vi känner oss främmande i våra egna kroppars föränderlighet, och som främlingar i den fysiska världens organiska, geologiska rum. Rummets och materiens föränderlighet, entropin – alltings långsamma sönderfall, skrämmer oss. Vi vill inte vara en del av detta. Så vi blundar, förtränger kroppens, materiens och rummets mysterier, och fortsätter att mäta livet och tillvaron i år, timmar, minuter, sekunder.

Lyckligtvis finns det oaser av tidlöshet i vår värld – inom konsten, litteraturen, musiken, erotiken – där nuet expanderar likt en supernova och uppslukar både dåtid och framtid. Där vi glimtvis kan möta existensens stora gåtfullhet. Då svindlar det till, och världen blir synlig – träder fram i mellanrummen mellan orden, mellan tankarna – och berör oss.

Arbetet med konst generellt, och skulptur specifikt, kan betraktas som en motståndshandling, ett sätt att återerövra verkligheten från det logiskt-abstrakta tänkandets herradöme. En metod att förbinda medvetandet med kroppen, materien, rummet. Ett sätt att göra världen större genom att skärpa sinnena. Att föra ett intimt och kritiskt samtal med historien - att hålla den levande. Det är av nödvändighet en långsam process - men i konstens praktik är det vägen som är målet.

Anders Krüger (f. 1960) är
konstnär och tidigare professor i fri konst. Utbildad vid Det Kgl. Danske Konstakademi, Köpenhamn och Kungl. Konsthögskolan, Stockholm. Sedan 1991 verksam som konstnär i Danmark, Sverige och USA. Har undervisat vid Konsthögskolan i Umeå, Columbia College, Chicago och University of California San Diego. Konstnärlig ledare för Grafikens Hus, Mariefred, 2008-10. Har varit gästkonstnär på The Chinati Foundation, Marfa, Texas, Headlands Center for the Arts, San Francisco och Centro Cultural Andratx, Mallorca.

Helena Granström (f. 1983) är författare med bakgrund inom fysik och matematik. Hon debuterade med den civilisationskritiska essän ”Alltings mått” (2008), och har därefter utkommit med ytterligare fyra böcker inom såväl roman- som essägenren. Granströms texter har publicerats i tidningar och tidskrifter som Divan, Ord&Bild, Svenska Dagbladet och Aiolos. Hon skriver även för scenen; senast spelades hennes tolkning av Mary Shelleys Frankenstein på TUR-teatern i Stockholm.

Ett samarbete mellan Kultur och utveckling, Region Jönköpings län och Vandalorum Centrum för Konst och Design.