ART TALKS är en serie konstnärssamtal, workshops och konstnärliga presentationer av välkända och framstående bild-, foto- och formkonstnärer, curatorer och organisationer som alla berör aktuella frågor inom bild- och formområdet idag.


Dessa samtal och presentationer arrangeras på olika platser i Jönköpings län i samverkan med civilsamhällets parter, med kulturinstitutioner, kommunala kulturförvaltningar, fria grupper, konstnärer, konstföreningar, gallerier, skolor med flera.


Sedan 2012 har det getts föreläsningar och presentationer av bland andra: Annica Karlsson Rixon & Anna Viola Hallberg, Mika Hannula, Kultivator, Roger Cook, Ceven Knowles, Federico Baronello, Jonas Liveröd, Lisa Jeannin & Rolf Schuurmans, Magnus Bärtås, Maria Friberg, Anders Krüger, Annika von Hausswolff, Marcus Eek, Sara Granér, Hanna Gustavsson, Mary Temple, Annika Ström, Takuji Kogo, Andreas Gedin, Bo Cavefors och Lena Mattsson, Anna Viola Hallberg, Harry Sanderson, AllArtNow, Abir Boukhari, Poste Restante och Susan Philipsz, Mark Rautenbach, Melissa Vandenberg,Rui Mourão, Martinka Bobrikova & Oscar de Carmen m.fl.


ART TALKS initierades och projektleds av kultur och utveckling, bild och form, Region Jönköpings län med stöd från Kulturrådet. Samtliga ART TALKS är kostnadsfria.

ART TALKS / KULTIVATOR


Workshop / Mormors Universitet
KULTIVATOR

Datum: Söndagen den 6 maj 2012
Plats: Kraftverket, Västra Järnvägsgatan 13, Tranås 

Tid 14.00-16.00
Konstnärsgruppen KULTIVATOR från Öland ger en föreläsning om sin konstnärliga praktik samt en workshop om hur man kan använda sig av konst i arbetet med att utveckla ett hållbart samhälle. 

Den första delen av Kultivators presentation kommer att handla om Kultivators arbete som konstnärer, de kommer att berätta om hur de har utvecklat sina projekt i gränslandet mellan konst, aktivism och jordbruk. Sedan följer en workshop/talkshop.

Workshop / talkshop - Mormors universitet

Mormors universitet inleds med en titt på den indiska förebilden, startat i 2003 av miljöaktivisten Vendana Shiva. Hon byggde upp sitt Grandmothers University för att ta tillvara kunskap om ett hållbart och självständigt sätt att leva som höll på att gå förlorad. Man använder sig mycket av praktiska övningar och samtal, dels eftersom en del av studenterna (eller lärarna) inte kan läsa eller skriva, dels för att den sortens kunskap, eller färdigheter man lär ut, inte så lätt låter sig beskrivas i text. Kultivators samtal handlar sedan om hur ett Mormors universitet skulle kunna se ut här och nu hos oss, i Tranås och resten av Sverige.

Kultivator grundades 2005 av konstnärerna Mathieu Vrijman och Malin Lindmark Vrijman och bönderna Maria Lindmark och Henric Stigeborn. Kultivator initierar och genomför projekt, utställningar och workshops som utforskar alternativa berättelser, metoder och bilder inom konst och jordbruk, med medlemmarna och/eller inbjudna gäster och allmänheten. På plats på Öland har Kultivator en gästateljé, utställningshall och en KRAVgodkänd mjölkgård med 30 kor + höns, ankor, får och hästar. Sedan starten 2005, har ca 80 konstnärer, forskare och lantbrukare besökt och arbetat hos Kultivator på Öland, och deras arbeten har presenterats/genomförts i ett tiotal olika länder. 

Projektansvarig: Mike Bode

Ett samarbete mellan Kultur och utveckling, Region Jönköpings län, Tranås kommuns kulturförvaltning och miljöorganisationen Omställning Tranås.

Mer information:ART TALKS / TELL IT LIKE IT IS
TELL IT LIKE IT IS 
Mika Hannula 

Datum: Tisdagen den 17 April 2012
Plats: Högskolan för lärande och kommunikation, Gjuterigatan 5, Campus hus 5, Jönköping
Tid: kl. 18-22

Mika Hannula, professor och konstkritiker bosatt i Berlin, ger en föreläsning om samtidskonstnärers användning av fotografi och fotografiets anspråk på verkligheten. Föreläsningen hålls på högskolan i Jönköping, är öppen för allmänheten och följs upp med en informell diskussion. Föreläsningen hålls på engelska.

Tell It like it is – Contemporary Photography and the Lure of the Real är en dialog mellan olika filosofiska och konstnärliga diskurser på ett och samma föränderliga tema: konstens och fotografiets verklighetsanspråk. Dialogen drivs fram av Mika Hannula och fyra mycket engagerade konstnärer: Mads Gamdrup, Annika von Hauswolff, Esko Männikö och Vibeke Tandberg. Alla har de betydande konstnärskap att hänvisa till och viktiga synsätt vad gäller frågor om verklighet och fotogafi. 

Boken och föreläsningen riktar sig både till studenter och till konstnärer / fotografer. Avsikten är att ge bränsle åt den livsviktiga dialogen om konsten och verkligheten, konsten och samhället.

Mika Hannula är författare, kritiker och curator. Han är professor i konstnärlig forskning vid Högskolan för Fotografi vid Göteborgs universitet. Mer information: Art Monitor

Projektansvarig: Mike Bode

Ett samarbete mellan Kultur och utveckling, Region Jönköpings län och Högskolan för lärande och kommunikation.


ART TALKS / STATE OF MIND GOES JÖNKÖPING
STATE OF MIND GOES JÖNKÖPING 
Annica Karlsson Rixon & Anna Viola Hallberg

Datum: Söndagen den 15 april 2012
Plats : Qulturum, Hus B4, Länssjukhuset Ryhov
Tid: kl. 13–16.


Förfriskningar serveras under seminariet.


Program
Annica Karlsson Rixon & Anna Viola Hallberg berättar om sitt fleråriga konstprojekt ”State of Mind” en installation med fotografi, video och ljud som bygger på porträtt och intervjuer med hbt-personer (homo, bi, trans) i Sankt Petersburg, Ryssland. Samtalets första del kommer att handla om konstverkets form, tillkomst och konstnärliga sammanhang. Andra delen utspelar sig i form av ett panelsamtal kring frågorna som väckts i verket, där även publiken är välkommen att bidra med tankar, frågor och reflektioner. Moderator är Frida Ohlsson Sandahl (HBTQ-konsult i Jönköping).

State of Mind
State of Mind behandlar först och främst lesbiska och bisexuella kvinnors levnadsvillkor i Sankt Petersburg i Ryssland och är den andra delen i en trilogi som började med Resonance och kommer att avslutas med Code of Silence. Arbetet är fokuserat på frågor om familj, kärlek och hur de relaterar till maktrelationer som är organiserade kring föreställningar om kön, etnicitet, sexualitet och klass, och till det sätt på vilket känslor av tillhörighet, trygghet och alienation konstrueras.

För att undersöka hur etiska föreställningar och lagstiftning påverkar förväntningarna på livet för HBTQ-personer i Sankt Petersburg har konstnärerna huvudsakligen arbetat med personliga samtal och porträtt. I samtalen skildras olika inställningar och tankar kring vilken roll exempelvis kärlek och sexualitet har i förhållande till frågan om politik och erkännande, och det blir långt ifrån självklart att idén om nödvändigheten av att ”komma ut”, som dominerar i Västeuropa och USA, är oproblematisk eller kan appliceras på de individer Annica Karlsson Rixon och Anna Viola Hallberg arbetar med.


Deltagare i panelen:
Annica Karlsson Rixon, konstnär, adjungerad professor, Högskolan för fotografi, GU
Anna Viola Hallberg, konstnär & curator
Armita Mohebali, Jönköpings Ungdomsråd (JUR)
Rasmus Franzén, mediakonsult
Malin Skreding Hallgren, utvecklingsledare, Qulturum
Moderator : Frida Ohlsson Sandahl, HBTQ-konsult i Jönköping.

Projektansvarig: Mike Bode

Ett samarbete mellan Kultur och utveckling, Region Jönköpings län och Qulturum, Landstinget i Jönköpings län samt Frida Ohlsson Sandahl.