ART TALKS är en serie konstnärssamtal, workshops och konstnärliga presentationer av välkända och framstående bild-, foto- och formkonstnärer, curatorer och organisationer som alla berör aktuella frågor inom bild- och formområdet idag.


Dessa samtal och presentationer arrangeras på olika platser i Jönköpings län i samverkan med civilsamhällets parter, med kulturinstitutioner, kommunala kulturförvaltningar, fria grupper, konstnärer, konstföreningar, gallerier, skolor med flera.


Sedan 2012 har det getts föreläsningar och presentationer av bland andra: Annica Karlsson Rixon & Anna Viola Hallberg, Mika Hannula, Kultivator, Roger Cook, Ceven Knowles, Federico Baronello, Jonas Liveröd, Lisa Jeannin & Rolf Schuurmans, Magnus Bärtås, Maria Friberg, Anders Krüger, Annika von Hausswolff, Marcus Eek, Sara Granér, Hanna Gustavsson, Mary Temple, Annika Ström, Takuji Kogo, Andreas Gedin, Bo Cavefors och Lena Mattsson, Anna Viola Hallberg, Harry Sanderson, AllArtNow, Abir Boukhari, Poste Restante och Susan Philipsz, Mark Rautenbach, Melissa Vandenberg,Rui Mourão, Martinka Bobrikova & Oscar de Carmen m.fl.


ART TALKS initierades och projektleds av kultur och utveckling, bild och form, Region Jönköpings län med stöd från Kulturrådet. Samtliga ART TALKS är kostnadsfria.

ART TALKS / SKINN

ART TALKS / SKINN
Paulo Brighenti

Datum: Tisdag den 27:e januari kl 18.30
Plats: Nässjö konsthall

Paulo Brighenti (född 1968) är en av sin generations mest uppmärksammade konstnärer från Portugal. Hans konstnärskap är starkt rotat i måleriet med frågeställningar berörande representation och gestaltning. Med utställningen Skinn på Nässjö konsthall visas Brighentis konst för första gången i Sverige.

Under 1600-talet uppkom ett motiv i konsten vars syfte var att påminna om livets förgänglighet. Dessa motiv gavs det bibliska namnet "Vanitas", latin för fåfänga. Paulo Brighenti har i utställningen ”Skinn” på Nässjö konsthall utgått från denna tradition och tar besökaren på en resa genom sin idévärld som sträcker sig från döskallar till triviala plastsmycken. 

För ART TALKS kommer Paulo berätta om sitt konstnärskap och arbetssätt samt Vanitas, temat som ligger till grund för utställningen i konsthallen. Ett samarbete mellan Kultur och utveckling/Region Jönköpings län och Nässjö konsthall

Projektansvarig: Lennart Alves