ART TALKS är en serie konstnärssamtal, workshops och konstnärliga presentationer av välkända och framstående bild-, foto- och formkonstnärer, curatorer och organisationer som alla berör aktuella frågor inom bild- och formområdet idag.


Dessa samtal och presentationer arrangeras på olika platser i Jönköpings län i samverkan med civilsamhällets parter, med kulturinstitutioner, kommunala kulturförvaltningar, fria grupper, konstnärer, konstföreningar, gallerier, skolor med flera.


Sedan 2012 har det getts föreläsningar och presentationer av bland andra: Annica Karlsson Rixon & Anna Viola Hallberg, Mika Hannula, Kultivator, Roger Cook, Ceven Knowles, Federico Baronello, Jonas Liveröd, Lisa Jeannin & Rolf Schuurmans, Magnus Bärtås, Maria Friberg, Anders Krüger, Annika von Hausswolff, Marcus Eek, Sara Granér, Hanna Gustavsson, Mary Temple, Annika Ström, Takuji Kogo, Andreas Gedin, Bo Cavefors och Lena Mattsson, Anna Viola Hallberg, Harry Sanderson, AllArtNow, Abir Boukhari, Poste Restante och Susan Philipsz, Mark Rautenbach, Melissa Vandenberg,Rui Mourão, Martinka Bobrikova & Oscar de Carmen m.fl.


ART TALKS initierades och projektleds av kultur och utveckling, bild och form, Region Jönköpings län med stöd från Kulturrådet. Samtliga ART TALKS är kostnadsfria.

ART TALKS / STATE OF MIND GOES JÖNKÖPING
STATE OF MIND GOES JÖNKÖPING 
Annica Karlsson Rixon & Anna Viola Hallberg

Datum: Söndagen den 15 april 2012
Plats : Qulturum, Hus B4, Länssjukhuset Ryhov
Tid: kl. 13–16.


Förfriskningar serveras under seminariet.


Program
Annica Karlsson Rixon & Anna Viola Hallberg berättar om sitt fleråriga konstprojekt ”State of Mind” en installation med fotografi, video och ljud som bygger på porträtt och intervjuer med hbt-personer (homo, bi, trans) i Sankt Petersburg, Ryssland. Samtalets första del kommer att handla om konstverkets form, tillkomst och konstnärliga sammanhang. Andra delen utspelar sig i form av ett panelsamtal kring frågorna som väckts i verket, där även publiken är välkommen att bidra med tankar, frågor och reflektioner. Moderator är Frida Ohlsson Sandahl (HBTQ-konsult i Jönköping).

State of Mind
State of Mind behandlar först och främst lesbiska och bisexuella kvinnors levnadsvillkor i Sankt Petersburg i Ryssland och är den andra delen i en trilogi som började med Resonance och kommer att avslutas med Code of Silence. Arbetet är fokuserat på frågor om familj, kärlek och hur de relaterar till maktrelationer som är organiserade kring föreställningar om kön, etnicitet, sexualitet och klass, och till det sätt på vilket känslor av tillhörighet, trygghet och alienation konstrueras.

För att undersöka hur etiska föreställningar och lagstiftning påverkar förväntningarna på livet för HBTQ-personer i Sankt Petersburg har konstnärerna huvudsakligen arbetat med personliga samtal och porträtt. I samtalen skildras olika inställningar och tankar kring vilken roll exempelvis kärlek och sexualitet har i förhållande till frågan om politik och erkännande, och det blir långt ifrån självklart att idén om nödvändigheten av att ”komma ut”, som dominerar i Västeuropa och USA, är oproblematisk eller kan appliceras på de individer Annica Karlsson Rixon och Anna Viola Hallberg arbetar med.


Deltagare i panelen:
Annica Karlsson Rixon, konstnär, adjungerad professor, Högskolan för fotografi, GU
Anna Viola Hallberg, konstnär & curator
Armita Mohebali, Jönköpings Ungdomsråd (JUR)
Rasmus Franzén, mediakonsult
Malin Skreding Hallgren, utvecklingsledare, Qulturum
Moderator : Frida Ohlsson Sandahl, HBTQ-konsult i Jönköping.

Projektansvarig: Mike Bode

Ett samarbete mellan Kultur och utveckling, Region Jönköpings län och Qulturum, Landstinget i Jönköpings län samt Frida Ohlsson Sandahl.