ART TALKS är en serie konstnärssamtal, workshops och konstnärliga presentationer av välkända och framstående bild-, foto- och formkonstnärer, curatorer och organisationer som alla berör aktuella frågor inom bild- och formområdet idag.


Dessa samtal och presentationer arrangeras på olika platser i Jönköpings län i samverkan med civilsamhällets parter, med kulturinstitutioner, kommunala kulturförvaltningar, fria grupper, konstnärer, konstföreningar, gallerier, skolor med flera.


Sedan 2012 har det getts föreläsningar och presentationer av bland andra: Annica Karlsson Rixon & Anna Viola Hallberg, Mika Hannula, Kultivator, Roger Cook, Ceven Knowles, Federico Baronello, Jonas Liveröd, Lisa Jeannin & Rolf Schuurmans, Magnus Bärtås, Maria Friberg, Anders Krüger, Annika von Hausswolff, Marcus Eek, Sara Granér, Hanna Gustavsson, Mary Temple, Annika Ström, Takuji Kogo, Andreas Gedin, Bo Cavefors och Lena Mattsson, Anna Viola Hallberg, Harry Sanderson, AllArtNow, Abir Boukhari, Poste Restante och Susan Philipsz, Mark Rautenbach, Melissa Vandenberg,Rui Mourão, Martinka Bobrikova & Oscar de Carmen m.fl.


ART TALKS initierades och projektleds av kultur och utveckling, bild och form, Region Jönköpings län med stöd från Kulturrådet. Samtliga ART TALKS är kostnadsfria.

ART TALKS / SHIFTING MENTAL STRUCTURESShifting mental structures

Ett samtal med Roger Cook om Sturtevants konstnärskap
Moderna Museet, Stockholm 10 juli 2012Dr. Roger Cook (pensionerad från Institutionen för Fine Art, University of Reading i 2005) har varit bildkonstnär, akademisk konsthistoriker, modell och film extra. I mitten av 1980-talet, rekryterades han oväntat till modeindustrin som en manlig modell och som ett resultat av detta uppmanades han av Derek Jarman att spela extra (Jesus Kristus) i sin film The Garden (1990). Han har forskat i dandyism som Affiliated Fellow at the Institute of Germanic & Romance Studies, London University.  

Senare publikationer: Aesthetic Revolution, the Staging of (‘Homosexual’) Equality and Contemporary Art” Borderlands Vol.8, No.2: Jacques Ranciére on the Shores of Queer Theory;  “Democratic Dandyism: Aesthetics and the Political Cultivation of Sens” Theory & Event Volume 13, Issue 4, 2010; “Élan: The Joy of Sturtevant’s Spinoza” Parkett, 88, 2011.

Sturtevant - Bild över Bild 
Moderna Museet 17 mars - 26 augusti 2012
"Legenden Sturtevant vilar på en enkel och konsekvent idé. I snart 50 års tid har hon i huvudsak repeterat andra konstnärers verk. Den fascinerande styrkan i detta till synes banala koncept är att det inte finns några entydiga svar eller tolkningar kring vad det egentligen är hon gjort. Eller vad det hon gjort betyder. Själv uttrycker sig konstnären på samma gång innehållsrikt och öppet om sin konst. Som när hon säger att intentionen ligger i att utvidga existerande föreställningar inom estetik, avslöja den underliggande strukturen hos konsten och öppna dörrarna för ett nytt tänkande. 
...
I en digital och upplevelseinriktad marknadsekonomi av kopior, kloning och överflöd där allt framträder som varor och där upphovsmän blir säljare med behov av tydlig profil och stjärnstatus aktualiseras frågor kring ursprung och värde. Var kommer sådant som kunskap, konst och kultur ifrån och hur kan det produceras och förmedlas? Finns det legitim äganderätt till dessa värden?"  Ur utställningstexten: Samma lika men ändå inte av Fredrik Liew

Stort tack till Fredrik Liew, Moderna Museet och Roger Cook.

Projektansvarig: Mike Bode


ART TALKS_in situ består av informella samtal om samtidskonst som belyser aktuella diskussioner, utställningar eller konst-filosofiska ämnen.