ART TALKS är en serie konstnärssamtal, workshops och konstnärliga presentationer av välkända och framstående bild-, foto- och formkonstnärer, curatorer och organisationer som alla berör aktuella frågor inom bild- och formområdet idag.


Dessa samtal och presentationer arrangeras på olika platser i Jönköpings län i samverkan med civilsamhällets parter, med kulturinstitutioner, kommunala kulturförvaltningar, fria grupper, konstnärer, konstföreningar, gallerier, skolor med flera.


Sedan 2012 har det getts föreläsningar och presentationer av bland andra: Annica Karlsson Rixon & Anna Viola Hallberg, Mika Hannula, Kultivator, Roger Cook, Ceven Knowles, Federico Baronello, Jonas Liveröd, Lisa Jeannin & Rolf Schuurmans, Magnus Bärtås, Maria Friberg, Anders Krüger, Annika von Hausswolff, Marcus Eek, Sara Granér, Hanna Gustavsson, Mary Temple, Annika Ström, Takuji Kogo, Andreas Gedin, Bo Cavefors och Lena Mattsson, Anna Viola Hallberg, Harry Sanderson, AllArtNow, Abir Boukhari, Poste Restante och Susan Philipsz, Mark Rautenbach, Melissa Vandenberg,Rui Mourão, Martinka Bobrikova & Oscar de Carmen m.fl.


ART TALKS initierades och projektleds av kultur och utveckling, bild och form, Region Jönköpings län med stöd från Kulturrådet. Samtliga ART TALKS är kostnadsfria.

ART TALKS / OM MÅLERIETS MÖJLIGHETEROM MÅLERIETS MÖJLIGHETER
en resa från illusioner och makt till reflektioner och vardag
Marcus Eek

Datum: Lördag den 15:e december Kl. 13-16
Plats: Linnman Gallery, Tändsticksgränd 12, Jönköping

Marcus Eek är född i Stockholm 1968, har examen från Konsthögskolan i Stockholm och bor och arbetar i Berlin. Konstnären låter sina arbeten genomsyras av omöjliga tankebanor, som tar sig fram genom vardagliga händelser, laddas med spänning och blir till Marcus Eeks privata bildrum. Målningarna innehåller både kaos och ordning, abstrakt och föreställande, förutsättningslöst och avgränsat, känsligt och förväget. Målningarna är som öppna ytor vilka möjligen leder någonstans, men bara om betraktaren är beredd att följa med.

Man kan säga att det i hans arbeten finns en pendling mellan det vi kallar abstrakt och figurativt, ett begreppspar som drar en linje mellan det som "liknar verkligheten" och det som inte gör det. Denna gräns har aktiverats av konstnärer under lång tid, i synnerhet den tidiga modernismen under 1800-talets slut, med impressionisternas färgkluttar som ett pedagogiskt exempel på hur något som på långt håll ser ut som en realistisk bild upplöses i färgfält ju närmare man kommer.  Milou Allerholm

Som en del i ART TALKS serien kommer Konstnären Marcus Eek med utgångspunkt av sitt måleriet berätta om utgångspunkter och arbetsprocesser, om reflektioner och vardag, om illusioner och makt. Marcus Eek har haft flera separatutställningar i Sverige inklusive: Galleri Mia Sundberg, Stockholm, Galleri Ahnlund, Umeå, Skärets Konsthall, Höganäs, och Sveriges Allmänna Konstförening, Stockholm. Senaste samlingsutställningar är: ART FORUM, Berlin, nutidskonst från Sverige, på Svenska ambassaden, Berlin och Europeiska centralbanken, Frankfurt, stanna upp en stund, Arken, Köpenhamn och Åbo Museum, Finland.

Projektansvarig: Mike Bode

Ett samarbete mellan Kultur och utveckling, Region Jönköpings län, Jönköpings läns konstförening och Linnman Gallery, Jönköping.


Inga kommentarer: