ART TALKS är en serie konstnärssamtal, workshops och konstnärliga presentationer av välkända och framstående bild-, foto- och formkonstnärer, curatorer och organisationer som alla berör aktuella frågor inom bild- och formområdet idag.


Dessa samtal och presentationer arrangeras på olika platser i Jönköpings län i samverkan med civilsamhällets parter, med kulturinstitutioner, kommunala kulturförvaltningar, fria grupper, konstnärer, konstföreningar, gallerier, skolor med flera.


Sedan 2012 har det getts föreläsningar och presentationer av bland andra: Annica Karlsson Rixon & Anna Viola Hallberg, Mika Hannula, Kultivator, Roger Cook, Ceven Knowles, Federico Baronello, Jonas Liveröd, Lisa Jeannin & Rolf Schuurmans, Magnus Bärtås, Maria Friberg, Anders Krüger, Annika von Hausswolff, Marcus Eek, Sara Granér, Hanna Gustavsson, Mary Temple, Annika Ström, Takuji Kogo, Andreas Gedin, Bo Cavefors och Lena Mattsson, Anna Viola Hallberg, Harry Sanderson, AllArtNow, Abir Boukhari, Poste Restante och Susan Philipsz, Mark Rautenbach, Melissa Vandenberg,Rui Mourão, Martinka Bobrikova & Oscar de Carmen m.fl.


ART TALKS initierades och projektleds av kultur och utveckling, bild och form, Region Jönköpings län med stöd från Kulturrådet. Samtliga ART TALKS är kostnadsfria.

ART TALKS / UR EN VANDRARES DAGBOK

ART TALKS / UR EN VANDRARES DAGBOK
Muhammad Ali

UTSTÄLLNING 12 juni – 4 sept 2014
Rum 203, Jönköpings läns museum

Vernissage onsdag den 11:e juni kl 18.00
ART TALKS med Abir Boukhari kl. 19.00 

Kultur & Utveckling, Region Jönköpings län och Jönköpings läns museum är mycket stolta över att, för första gången i Sverige, kunna presentera den syriske konstnären Muhammad Alis första separatutställning. Muhammad Ali är en konstnär som arbetar med olika uttryck som t.ex. teckning och video och han utforskar vad mening och förståelse innebär. I sitt senaste verk använder han konsten som ett medel för att leva, överleva och för att formulera sin egen verklighet. 

"366 dagar under 2012" är en dagbok som vittnar om förhållandena i Syrien 2012. Den innehåller 366 teckningar av magiska, fantastiska och oroväckande figurer där varje teckning illustrerar en av årets dagar. 

I mitt projekt väver jag in myten om min tid och plats. Jag är en vandrare i mitt eget liv, en isolerad och instängd resenär som varje dag under 2012 tecknat en figur som illustrerar min verklighet. Genom mitt arbete har jag dokumenterat 2012 när jag har tecknat i min egen dagbok.

I sin video Varken människa, varken sten närmar sig Muhammad Ali begreppet att falla. 

Under den senaste tiden, under mina promenader på Damaskus gator, ser jag upprepade scener av människor som faller ner, människor i olika åldrar och från olika samhällsklasser, äldre och yngre, kvinnor som män, gåendes ensamma eller med sina familjer. De delar alla scenen av att falla ner, på olika sätt men med samma betydelse. 
Jag ser deras trötta ansikten. Men jag ser inga tecken på känslor av skam eller obehag efter fallen. Nästan som att de njuter av tumulten, likgiltiga för sin svaghet, fulla av känslor av sorg och ilska. Som fotgängare på väg som inte stoppar sig själva mer. De kastar en blick och fortsätter sin förtryckta, utmattade promenad som om alla har insett att fallandet är själva meningen – ett fallande som blivit en så vardaglig syn i en stad där allt faller ned. 

Muhammad Ali föddes i al-Qāmišlī i Syrien 1982 och bor i Damascus. Han studerade måleri vid Faculty of Fine Arts, Damaskus universitet, 2005. Muhammad Alis konst har ställts ut i hela världen, däribland Italien, USA, Frankrike, Spanien, Storbritannien, Schweiz och Turkiet.

http://mhdali.weebly.com/bioabout.html

Projektansvarig: Mike Bode

Utställningen är en samproduktion med den syriska konstnärs organisationen AllArtNow, Rum 203 och Jönköpings läns museum. I samband med öppningen av utställningen föreläser Abir Boukhari, curator vid AllArtNow, om de samtidskonstnärer som verkar i Syrien.

Inga kommentarer: