ART TALKS är en serie konstnärssamtal, workshops och konstnärliga presentationer av välkända och framstående bild-, foto- och formkonstnärer, curatorer och organisationer som alla berör aktuella frågor inom bild- och formområdet idag.


Dessa samtal och presentationer arrangeras på olika platser i Jönköpings län i samverkan med civilsamhällets parter, med kulturinstitutioner, kommunala kulturförvaltningar, fria grupper, konstnärer, konstföreningar, gallerier, skolor med flera.


Sedan 2012 har det getts föreläsningar och presentationer av bland andra: Annica Karlsson Rixon & Anna Viola Hallberg, Mika Hannula, Kultivator, Roger Cook, Ceven Knowles, Federico Baronello, Jonas Liveröd, Lisa Jeannin & Rolf Schuurmans, Magnus Bärtås, Maria Friberg, Anders Krüger, Annika von Hausswolff, Marcus Eek, Sara Granér, Hanna Gustavsson, Mary Temple, Annika Ström, Takuji Kogo, Andreas Gedin, Bo Cavefors och Lena Mattsson, Anna Viola Hallberg, Harry Sanderson, AllArtNow, Abir Boukhari, Poste Restante och Susan Philipsz, Mark Rautenbach, Melissa Vandenberg,Rui Mourão, Martinka Bobrikova & Oscar de Carmen m.fl.


ART TALKS initierades och projektleds av kultur och utveckling, bild och form, Region Jönköpings län med stöd från Kulturrådet. Samtliga ART TALKS är kostnadsfria.

ART TALKS / TYSTNADENS TYPOLOGIER


ART TALKS / TYSTNADENS TYPOLOGIER
Anna Viola Hallberg och Ulla Manns

Datum: 9 aug kl 14
Plats: Galleriet, Vandalorum, Värmnamo

Konstnären Anna Viola Hallberg och forskaren Ulla Manns kommer, i utgångspunkt av forskningsprojektet om Bror Kronstrand, samtala om att samverka mellan positionerna konstnär och forskare men framför allt om centrala begrepp för projektet Tystnadens typologier: minne.

www.brorkronstrand.se
http://brorkronstrand.se/vandalorum/

Anna Viola Hallberg är konstnär och curator med en master i internationella museistudier. I hennes arbeten har identitet, arkiv och frågor om hur representation byggs upp en central plats. Ulla Manns är idéhistoriker och professor i genusvetenskap vid Södertörns högskola. Hon har under många år forskat om kvinnorörelse och feminism i framför allt Sverige och Norden.

http://annaviolahallberg.com
http://histcon.se/staff/ulla-manns

ART TALKS / TYSTNADENS TYPOLOGIER är ett samarbete mellan Kultur & utveckling, Region Jönköpings län och Vandalorum.

ARTIST IN RESIDENCE på Vandalorum

28 juli – 17 augusti, 2014

I samarbete med Kultur och utveckling, Jönköpings Läns Landsting genomförs under sommaren två artist in residence på Vandalorum. Sommarens två deltagande projekt är pilotprojekt och idén är att kunna erbjuda regionala, nationella och internationella konstnärer och formgivare att mötas och få möjlighet att arbeta på plats på Vandalorum och omnejd.

Deltagande i årets Artist in Residence är konstnären Anna Viola Hallberg och designgruppen Kontor Kontur.

I gästateljén på Vandalorun pågår arbete med två nya konstprojekt om minne, minnesproduktion och kulturellt minne. Deras arbetsnamn är Tystnadens typologier: ackumulering och Tystnadens typologier: minne. Gästateljétiden bär samma namn som ett av verken: Tystnadens typologier: minne och är en samverkan mellan konstnären Anna Viola Hallberg och forskaren Ulla Manns. Verken som finns tillgängliga på Vandalorum är från installationen Making the Immortal av Anna Viola Hallberg och Björn Perborg. Detta är Hallbergs första arbete i en serie kring porträttmålaren Bror Kronstrand. För besök se vidare Vandalorums websida.

Projektansvarig: Mike Bode

http://www.vandalorum.se/sv/artist-residence

Inga kommentarer: