ART TALKS är en serie konstnärssamtal, workshops och konstnärliga presentationer av välkända och framstående bild-, foto- och formkonstnärer, curatorer och organisationer som alla berör aktuella frågor inom bild- och formområdet idag.


Dessa samtal och presentationer arrangeras på olika platser i Jönköpings län i samverkan med civilsamhällets parter, med kulturinstitutioner, kommunala kulturförvaltningar, fria grupper, konstnärer, konstföreningar, gallerier, skolor med flera.


Sedan 2012 har det getts föreläsningar och presentationer av bland andra: Annica Karlsson Rixon & Anna Viola Hallberg, Mika Hannula, Kultivator, Roger Cook, Ceven Knowles, Federico Baronello, Jonas Liveröd, Lisa Jeannin & Rolf Schuurmans, Magnus Bärtås, Maria Friberg, Anders Krüger, Annika von Hausswolff, Marcus Eek, Sara Granér, Hanna Gustavsson, Mary Temple, Annika Ström, Takuji Kogo, Andreas Gedin, Bo Cavefors och Lena Mattsson, Anna Viola Hallberg, Harry Sanderson, AllArtNow, Abir Boukhari, Poste Restante och Susan Philipsz, Mark Rautenbach, Melissa Vandenberg,Rui Mourão, Martinka Bobrikova & Oscar de Carmen m.fl.


ART TALKS initierades och projektleds av kultur och utveckling, bild och form, Region Jönköpings län med stöd från Kulturrådet. Samtliga ART TALKS är kostnadsfria.

ART TALKS / NÄR KONST BLIR SOCIAL INTERVENTION


När konst blir social intervention / WochenKlausur 

Datum: onsdag den 26 oktober, 2016
Plats: Rum 203, Jönköpings läns museum, Jönköping
Tid: kl 18.00

Medlemmar ur den österrikiska konstnärsgruppen WochenKlausur kommer att ge en presentation av deras projekt för utställningen SIDE SHOW som ägde rum på Smålandsstenars asylboende våren 2016.

Under hösten 2015 och våren 2016 genomförde den österrikiska konstnärsgruppen WochenKlausur flera researchbesök i länet, som ledde till ett projekt på Smålandsstenars asylboende. Projektidén var att tillsammans med de asylsökande på Smålandsstenars asylboende definiera vad som kunde ändras i deras dagliga miljö och sedan med gemensamma insatser förändra det gamla hotellet till en mer trivsam plats som bättre kan tjäna sitt nuvarande syfte och tillhöra de som bor där.

Som världen ser ut i dag lever allt flera människor i osäkerhet och i temporära boenden, där man inte kan etablera sig, utan istället uppehåller sig i väntan under längre perioder. Många nya asylboenden har öppnat under kort tid, i byggnader som inte är anpassade för de olika behov som de som flyttar in har. Projektet i sin helhet öppnar upp för högaktuella frågeställningar kring migration, tillhörighet och social gemenskap.

Nu är WochenKlasur tillbaka i länet för att ge en presentation av projektet, tillsammans med boendets föreståndare Edina Pivalic och två av de boende som tog del i projektet. 

Går det att möjliggöra ett avbrott i den maktlöshet som asylansökningsprocessens väntan innebär? På vilket sätt kan vi  skapa förutsättningar till känslor av ägande, delaktighet och kontroll i den rådande situationen?

WochenKlausur arbetar genom specifika sociala interventioner för att visa att vissa mänskliga livsvillkor inte nödvändigtvis behöver vara som de är. De skapar researchbaserade konstverk som inte tar form som något objekt, utan som en konkret social förändring; det kan vara en ny lokal organisation, nya samarbeten eller nya mötesplatser.

Om WochenKlausur: 
Den österrikiska konstnärsgruppen WochenKlausur är pionjärer inom området socialt engagerad, processbaserad konst. På inbjudan från olika institutioner, utvecklar WochenKlausur konkreta förslag som syftar till små, men effektiva förbättringar av sociopolitiska brister. I det de översätter dessa förslag till handling, kan konstnärlig kreativitet inte längre ses bara som en formell handling, utan som en intervention i samhället. 39 projekt har genomförts sedan 1993.


Observera att samtalet kommer att hållas på engelska.

Curatorerna för SIDE-SHOW, Nina Överli och Therese Kellner
Projektansvarig, Mike Bode

www.side-show.se

SIDE SHOW genomförs på uppdrag av Region Jönköpings län. Delprojekten har utvecklats tillsammans med Eksjö museum (Pia Löfgren), Gislaveds konsthall (Jonas Nilsson), Nässjö konsthall (Lennart Alves) och Vetlanda museum (Thomas Johansson). Side-Show drivs med stöd från Region Jönköpings län, Kulturrådet och de deltagande kommunerna.
Inga kommentarer: