ART TALKS är en serie konstnärssamtal, workshops och konstnärliga presentationer av välkända och framstående bild-, foto- och formkonstnärer, curatorer och organisationer som alla berör aktuella frågor inom bild- och formområdet idag.


Dessa samtal och presentationer arrangeras på olika platser i Jönköpings län i samverkan med civilsamhällets parter, med kulturinstitutioner, kommunala kulturförvaltningar, fria grupper, konstnärer, konstföreningar, gallerier, skolor med flera.


Sedan 2012 har det getts föreläsningar och presentationer av bland andra: Annica Karlsson Rixon & Anna Viola Hallberg, Mika Hannula, Kultivator, Roger Cook, Ceven Knowles, Federico Baronello, Jonas Liveröd, Lisa Jeannin & Rolf Schuurmans, Magnus Bärtås, Maria Friberg, Anders Krüger, Annika von Hausswolff, Marcus Eek, Sara Granér, Hanna Gustavsson, Mary Temple, Annika Ström, Takuji Kogo, Andreas Gedin, Bo Cavefors och Lena Mattsson, Anna Viola Hallberg, Harry Sanderson, AllArtNow, Abir Boukhari, Poste Restante och Susan Philipsz, Mark Rautenbach, Melissa Vandenberg,Rui Mourão, Martinka Bobrikova & Oscar de Carmen m.fl.


ART TALKS initierades och projektleds av kultur och utveckling, bild och form, Region Jönköpings län med stöd från Kulturrådet. Samtliga ART TALKS är kostnadsfria.

ART TALKS / DISTANCIO - det mellanmänskliga

Martinka Bobrikova & Oscar de Carmen -  Mark Rautenbach - Melissa Vandenberg - Rui Mourão

I DISTANCIO arbetar inbjudna internationella konstnärer arbetar på var sin ort under en vecka, med start hösten 2019. Konstnärerna är närvarande lokalt i det offentliga rummet och interagerar med ortsbefolkningen.  Ett par månader senare kommer konstnärerna att presentera förslag på utformning av konstverk som synliggör och ger perspektiv på sociala strukturer  och berättelser på de specifika orterna. I ArtTalks serien berättar de om sina arbetsmetoder och återkopplar kring tankar de fått  under vistelsen.DISTANCIO / GNOSJÖ

ArtTalks sker den 21a november på biblioteket Storgatan 8, 335 30 Gnosjö kl 17.30 >>>

 Rui Mourão är i Gnosjö mellan 18 - 25 november, 2019.


Mourão är konstnär och doktorand. I sin konst utforskar han bland annat arbete och ritualer. I Gnosjö kommer han att göra en djupdykning i upplevelsen och betydelsen av Gnosjöandan både som personligt och offentligt fenomen.  Sedan ett par år tillbaka har han ett större konstnärligt forskningsprojekt i Brazilien och skriver sin doktorsavhandling vid Faculdade de Ciências Sociais e Humanas (FCSH)/NOVA. Mourão har sin bas i Lissabon, Portugal.
Mer om konstnären >>>
DISTANCIO / VÄRNAMO
- Credit: Photograph by Erica Chambers Photography -
ArtTalks sker den 28e november på Vandalorum, Skulpturvägen 2, 331 44 Värnamo kl: 18:00 >>>

Melissa Vandenberg är i Värnamo 22 november till 1 december, 2019.

Vandenbergs vistelse i Värnamo kommer att sammanfläta de möten som uppstår på plats med de berättelser som hennes förfäder har förmedlat till henne om Sverige och den svenska limpan.  Genom detta kommer hon att röra vid aspekter av tillhörighet, migration och kritiska kulturarvsstudier.

Vandenberg är professor i skulptur vid Eastern Kentucky University, USA. Hon är bosatt i Richmond, KY, USA. Under hösten 2019 medverkar hon i KMAC Triennial. Vandenberg har svenskt påbrå och har bla varit på residens vid Konstepidemin i Göteborg.
Mer om konstnären
  >>>


DISTANCIO / TRANÅS


ArtTalks sker den 16 april på biblioteket, Storgatan 22, 573 32 Tranås >>>

Mark Rautenbach är i Tranås 1 april - 6 maj, 2020.

Rautenbach praktik  befinner sig i spannet mellan konst, hantverk, design och meditation. Hans arbete är präglat av performance och kollektiva lärandesituationer. Rautenbach utforskar okonventionella (inte sällan återvunna) material.  Han har ett intresse för  handarbetet som "en varande akt" och hur detta delas med andra.  Detta sammanvävs i konstverk som utforskar identiteter och tillhörigheter. Stora delar av Rautenbachs praktik sker som social konst med emfas på etiska och demokratiska aspekter av det Sydafrikanskasamhället.  Parallellt har han en praktik som fokuserar på studioarbete. I Tranås tar han sig an denna metod genom studie av material och berättelser från orten som sedan överförs till performanceverk och akter av delande. 
Mer om konstnären
>>>


DISTANCIO / MULLSJÖ


ArtTalks den 7e oktober på Mullsjö Folkhögskola, Björksätersvägen 8, 565 91 Mullsjö, kl 18.00 >>>

Duon Martinka Bobrikovas & Oscar de Carmens är i Mullsjö  mellan 1- 8 oktober, 2019.    

Del av Martinka Bobrikovas & Oscar de Carmens konstnärskap sker i samtal och delande av vardagliga aktiviteter. Den efterforskande veckan i Mullsjö följer denna metod. Bobrikova & de Carmen är intresserade av samtalet som kraft och hur tillsammansskapet kan samverka till omdanande modeller för det gemensamma. Den konstnärliga praktiken är ofta gemenskapsbaserad och syftar till att skapa nya sociala ekosystem. Genom att undersöka de mekanismer och sammanhang där makt skapar värdefulla system söker de att ingripa på gränsen mellan konst och aktuella ämnen. De  synliggör  det tillfälliga och det utopiska.

Deras konstprojekt utmanar hur vi uppfattar vår vardag. De arbetar med ett djupt engagemang som ett sätt att undersöka problem i det moderna samhället som i sin tur ofta berör till hållbarhet och miljön. Duon är starkt kopplad till Sverige genom bl a deras studietid på konstakademin. Duo ser sig själva som nomadiska men har just nu en bas i Oslo, Norge. De Carmen är född i Spanien och Bobrikova i forna Tjeckoskovakien. Duon är utbildad vid bl a Akademi Valand & Malmö Konsthögskola. De har arbetat tillsammans sedan 2005.
Mer om konstnärerna
>>>Med stöd av: Region Jönköpings län samt Mullsjö, Gnosjö, Tranås och Värnamo kommuner.    
Konstnärlig ledare/curator:
Anna Viola Hallberg  

distancio.se
facebook.com/distancioart