ART TALKS är en serie konstnärssamtal, workshops och konstnärliga presentationer av välkända och framstående bild-, foto- och formkonstnärer, curatorer och organisationer som alla berör aktuella frågor inom bild- och formområdet idag.


Dessa samtal och presentationer arrangeras på olika platser i Jönköpings län i samverkan med civilsamhällets parter, med kulturinstitutioner, kommunala kulturförvaltningar, fria grupper, konstnärer, konstföreningar, gallerier, skolor med flera.


Sedan 2012 har det getts föreläsningar och presentationer av bland andra: Annica Karlsson Rixon & Anna Viola Hallberg, Mika Hannula, Kultivator, Roger Cook, Ceven Knowles, Federico Baronello, Jonas Liveröd, Lisa Jeannin & Rolf Schuurmans, Magnus Bärtås, Maria Friberg, Anders Krüger, Annika von Hausswolff, Marcus Eek, Sara Granér, Hanna Gustavsson, Mary Temple, Annika Ström, Takuji Kogo, Andreas Gedin, Bo Cavefors och Lena Mattsson, Anna Viola Hallberg, Harry Sanderson, AllArtNow, Abir Boukhari, Poste Restante och Susan Philipsz, Mark Rautenbach, Melissa Vandenberg,Rui Mourão, Martinka Bobrikova & Oscar de Carmen m.fl.


ART TALKS initierades och projektleds av kultur och utveckling, bild och form, Region Jönköpings län med stöd från Kulturrådet. Samtliga ART TALKS är kostnadsfria.

ART TALKS / BERÄTTELSER I KONSTENBERÄTTELSER I KONSTEN
Magnus Bärtås

Datum: Lördag den 27 oktober Kl. 10-16
Plats: Linnman Gallery, Tändsticksgränd 12, Jönköping
(Observera föranmälan krävs)

Magnus Bärtås disputerade nyligen med avhandlingen You Told Me – verkberättelser och videoessäer vid Konsthögskolan Valand. Avhandlingen behandlar olika aspekter av berättandets funktion i samtidskonsten och utvecklar och diskuterar videoessän som form. För att beskriva alla former av berättelser om hur ett konstverk tillkommer, och funktionen hos detta berättande, har Bärtås skapat begreppet verkberättelse. 

Utifrån verken Madame & Little Boy och BIOGRAFI kommer Bärtås att prata om essäism och berättande i konsten. En central figur i hans diskussion är berättaren i filmen som kan fungera som ett medium, en föreläsare eller en skådespelare – en karaktär som ömsom underordnar sig och ömsom tar över berättelsen. I filmens historia finns i Japan och Korea den så kallade benshi och pyonsa-berättaren som just hade uppgiften att förmedla berättelsen på plats i biografen men som samtidigt gav sig hän åt improvisationer och ofta förvandlade filmens berättelse.

Madame & Little Boy handlar om en berömd sydkoreansk skådespelare som kidnappades av Kim Jong Ils agenter till Nordkorea 1978 för att ofrivilligt bli en del i en stort upplagd propagandastrategi.  BIOGRAFI handlar om en skolkamrat i Småland som gjorde karriär inom politiken men insjuknade och dog i AIDS. I dessa två videoverk experimenteras med berättarens roll och position. Jag har här samarbetat med den amerikanske musikern Will Oldham (Madame och Little Boy) och två unga svenska skådespelare (BIOGRAFI) för att i Gwangju i Sydkorea låta en modern pyonsa (live-berättare) tolka filmens handling.

Andra delen av Magnus Bärtås presentation kommer utgöras av ett samtal med Ulla Strängberg, kulturjournalist Sveriges Radio.

Projektansvarig: Mike Bode

Ett samarbete mellan Kultur och utveckling, Region Jönköpings län, Jönköpings läns konstförening,
Länsbibliotek Jönköping och Linnman Gallery.