ART TALKS är en serie konstnärssamtal, workshops och konstnärliga presentationer av välkända och framstående bild-, foto- och formkonstnärer, curatorer och organisationer som alla berör aktuella frågor inom bild- och formområdet idag.


Dessa samtal och presentationer arrangeras på olika platser i Jönköpings län i samverkan med civilsamhällets parter, med kulturinstitutioner, kommunala kulturförvaltningar, fria grupper, konstnärer, konstföreningar, gallerier, skolor med flera.


Sedan 2012 har det getts föreläsningar och presentationer av bland andra: Annica Karlsson Rixon & Anna Viola Hallberg, Mika Hannula, Kultivator, Roger Cook, Ceven Knowles, Federico Baronello, Jonas Liveröd, Lisa Jeannin & Rolf Schuurmans, Magnus Bärtås, Maria Friberg, Anders Krüger, Annika von Hausswolff, Marcus Eek, Sara Granér, Hanna Gustavsson, Mary Temple, Annika Ström, Takuji Kogo, Andreas Gedin, Bo Cavefors och Lena Mattsson, Anna Viola Hallberg, Harry Sanderson, AllArtNow, Abir Boukhari, Poste Restante och Susan Philipsz, Mark Rautenbach, Melissa Vandenberg,Rui Mourão, Martinka Bobrikova & Oscar de Carmen m.fl.


ART TALKS initierades och projektleds av kultur och utveckling, bild och form, Region Jönköpings län med stöd från Kulturrådet. Samtliga ART TALKS är kostnadsfria.

ART TALKS / WAKE UP EVERYBODY!


WAKE UP EVERYBODY!
Social Light Movement


Datum: Onsdag den 30:e Januari Kl. 18-21
Plats: Kulturhuset Kupolen, Värnamo

Årets första ART TALKS börjar med ett projekt i gränslandet mellan konst, design och rumslig iscensättning. De internationellt uppmärksammade ljusdesignerna Erik Olsson & Jöran Linder som står bakom projektet Social Light Movement kommer att ge föreläsningen Wake up everybody!. Efter föreläsningen görs en gemensam vandring under ledning av föreläsarna till tre centralt belägna platser i Värnamo som har ljussatts.

Erik Olsson och Jöran Linder har i över tio år framgångsrikt arbetat med ljusdesign i bostadsområden, parker, kyrkor, trafikområden, arbetsplatser, butiker och privata hem och trädgårdar. Olsson & Linder har designat ett antal fixturer för en rad olika företag och är flitigt anlitad som föreläsare. De är grundare till Social Light Movement. Deras tillvägagångsätt omfattar både design, konst och sociala och rumsliga aspekter.


Projektansvarig: Julia Sandwall


Ett samarbete mellan Kultur och utveckling, Region Jönköpings län och Värnamo kommun med stöd från BSV Arkitekter och Ingenjörer AB och Värnamo Energi.
Inga kommentarer: