ART TALKS är en serie konstnärssamtal, workshops och konstnärliga presentationer av välkända och framstående bild-, foto- och formkonstnärer, curatorer och organisationer som alla berör aktuella frågor inom bild- och formområdet idag.


Dessa samtal och presentationer arrangeras på olika platser i Jönköpings län i samverkan med civilsamhällets parter, med kulturinstitutioner, kommunala kulturförvaltningar, fria grupper, konstnärer, konstföreningar, gallerier, skolor med flera.


Sedan 2012 har det getts föreläsningar och presentationer av bland andra: Annica Karlsson Rixon & Anna Viola Hallberg, Mika Hannula, Kultivator, Roger Cook, Ceven Knowles, Federico Baronello, Jonas Liveröd, Lisa Jeannin & Rolf Schuurmans, Magnus Bärtås, Maria Friberg, Anders Krüger, Annika von Hausswolff, Marcus Eek, Sara Granér, Hanna Gustavsson, Mary Temple, Annika Ström, Takuji Kogo, Andreas Gedin, Bo Cavefors och Lena Mattsson, Anna Viola Hallberg, Harry Sanderson, AllArtNow, Abir Boukhari, Poste Restante och Susan Philipsz, Mark Rautenbach, Melissa Vandenberg,Rui Mourão, Martinka Bobrikova & Oscar de Carmen m.fl.


ART TALKS initierades och projektleds av kultur och utveckling, bild och form, Region Jönköpings län med stöd från Kulturrådet. Samtliga ART TALKS är kostnadsfria.

ART TALKS / METAPHONEART TALKS / METAPHONE 
Vygandas Simbelis & Anders Lundström

Datum: Onsdag den 9:e oktober kl. 18:30
Plats: Jönköpings läns museum

Metaphone är ett pågående projekt som leds av konstnären Vygandas Simbelis, som är doktorand på KTH med fokus på interaktiv konst, i samarbete med Anders Lundström och Jordi Solsona. Anders Lundström är också doktorand på KTH med en bakgrund som interaktionsdesigner.

Projektet fokuserar på en interaktiv maskin, Metaphonen, som plockar upp deltagarens kroppsliga signaler så som rörelse, puls och hud konduktans, och transformerar dessa till en akvarellmålning och ett ljudlandskap. Projektet är teoretiskt förankrad i frågor kring författarskap och huruvida det kan delas mellan konstnärer, deltagare och själva konstverket. Detta i ett samtida konstnärligt klimat där saker som öppen källkod, reflektion, interaktion och samarbete har blivit norm. Nuvarande version av Metaphone har utvecklats av Vygandas Simbelis

Vygandas och Anders kommer att samtala om relationerna mellan konst och teknik, kropp och maskin, samt maskinestetik och interaktiv konst. Detta grundat i en modernistisk hållning som berör koncept så som formalism, konstruktivism och futurism, samt hur dessa möts i en mer teknisk praktik inom konsten. Samtalet och visningen kommer att följas av en öppen diskussion. I samband med presentationen kommer Vygandas och Anders även göra en ljudperformans tillsammans med Metaphonen.

Projektansvarig: Mike Bode

Ett samarbete mellan Kultur och utveckling, Region Jönköpings län, Jönköping läns konstförening och Jönköpings läns museum.


Inga kommentarer: