ART TALKS är en serie konstnärssamtal, workshops och konstnärliga presentationer av välkända och framstående bild-, foto- och formkonstnärer, curatorer och organisationer som alla berör aktuella frågor inom bild- och formområdet idag.


Dessa samtal och presentationer arrangeras på olika platser i Jönköpings län i samverkan med civilsamhällets parter, med kulturinstitutioner, kommunala kulturförvaltningar, fria grupper, konstnärer, konstföreningar, gallerier, skolor med flera.


Sedan 2012 har det getts föreläsningar och presentationer av bland andra: Annica Karlsson Rixon & Anna Viola Hallberg, Mika Hannula, Kultivator, Roger Cook, Ceven Knowles, Federico Baronello, Jonas Liveröd, Lisa Jeannin & Rolf Schuurmans, Magnus Bärtås, Maria Friberg, Anders Krüger, Annika von Hausswolff, Marcus Eek, Sara Granér, Hanna Gustavsson, Mary Temple, Annika Ström, Takuji Kogo, Andreas Gedin, Bo Cavefors och Lena Mattsson, Anna Viola Hallberg, Harry Sanderson, AllArtNow, Abir Boukhari, Poste Restante och Susan Philipsz, Mark Rautenbach, Melissa Vandenberg,Rui Mourão, Martinka Bobrikova & Oscar de Carmen m.fl.


ART TALKS initierades och projektleds av kultur och utveckling, bild och form, Region Jönköpings län med stöd från Kulturrådet. Samtliga ART TALKS är kostnadsfria.

ART TALKS / INOM HÖRHÅLLART TALKS / INOM HÖRHÅLL 
Andreas Gedin

Datum: Lördag den 5:e april kl.13.00
Plats: Jönköpings läns museum

Andreas Gedin har verkat som konstnär sedan början av 1990-talet. Konstnärskapet är genomgående konceptuellt men ofta har idéerna en estetisk gestaltning. Det kan vara filmer, installationer, texter eller fotografier. Verken kombinerar intresset för historia, språk, logistik, litteratur och maktrelationer. Ofta har de sin utgångspunkt i kommunikationen mellan människor och dess tillkortakommanden. Humor är därför ett återkommande inslag. Verken är många gånger textbaserade. Texterna kan vara talade, planterade, graverade eller nedtecknade. I det konstnärliga arbetet ingår också författande, forskning och curaterande. Andreas Gedin bor och arbetar i Stockholm och är fil. dr i fri konst.

Andreas Gedin har ställt ut regelbundet nationellt och internationellt sedan början av 1990-talet. I höstas deltog han i Göteborgs internationella konstbiennal och visar för tillfället verk i utställningen Mellan verkligheter på Hasselblad center i Göteborg och deltar också i Konstfrämjandets turnerande utställning Klubb Konsument.

Under våren arbetar Gedin med ett videoverk som spelats in med musiker ur Jönköpings Sinfonietta på kulturhuset Spira. För ART TALKS kommer han att visa och berätta om exempel ur detta och andra arbeten.

Ordet, skrivandet och texten har varit närvarande i många av Andreas Gedins verk. Man kan också beskriva honom som en konceptkonstnär, något relativt ovanligt i Sverige. I tidigare projekt har han intresserat sig för andra, besläktade frågor. I videon Gemini läser ett tvillingpar en text, som vore de en person – i vänstra halvan av bilden läser den ena första hälften av ordet, tätt följd av sin tvilling i högra delen av bilden, som kompletterar honom med andra halvan av ordet. Talet blir svårbegripligt, språket får kropp och blir ogenomskinligt. Projektet Taking Over har sin grund i kartor och promenader. Genom att på kartor rita in sina promenader genom olika städer formas bokstäver som till slut bildar ord och meningar; ”Taking over, bit by bit, piece by piece, more and more, step by step”. Genom att promenera gatorna fram gör Gedin dem till sina, till delar av sitt verk – och vad som är en fysisk handling, översätts genom kartans symboliska språk till just språk och mening. Varje fras blir också utgångspunkt för en utställning som kretsar kring makt. ”More and More” presenterades till exempel på Liljevalchs Konsthall där texten planterades med pärlhyacinter i gräsmattan utanför konsthallen. Blommorna som återkommer varje år förökar sig och sprider sig tills texten upplöses.    
Magnus af Petersens.

Projektansvarig: Mike Bode

Ett samarbete mellan Kultur och utveckling, Region Jönköpings län, Jönköping läns konstförening och Jönköpings läns museum.

Inga kommentarer: