ART TALKS är en serie konstnärssamtal, workshops och konstnärliga presentationer av välkända och framstående bild-, foto- och formkonstnärer, curatorer och organisationer som alla berör aktuella frågor inom bild- och formområdet idag.


Dessa samtal och presentationer arrangeras på olika platser i Jönköpings län i samverkan med civilsamhällets parter, med kulturinstitutioner, kommunala kulturförvaltningar, fria grupper, konstnärer, konstföreningar, gallerier, skolor med flera.


Sedan 2012 har det getts föreläsningar och presentationer av bland andra: Annica Karlsson Rixon & Anna Viola Hallberg, Mika Hannula, Kultivator, Roger Cook, Ceven Knowles, Federico Baronello, Jonas Liveröd, Lisa Jeannin & Rolf Schuurmans, Magnus Bärtås, Maria Friberg, Anders Krüger, Annika von Hausswolff, Marcus Eek, Sara Granér, Hanna Gustavsson, Mary Temple, Annika Ström, Takuji Kogo, Andreas Gedin, Bo Cavefors och Lena Mattsson, Anna Viola Hallberg, Harry Sanderson, AllArtNow, Abir Boukhari, Poste Restante och Susan Philipsz, Mark Rautenbach, Melissa Vandenberg,Rui Mourão, Martinka Bobrikova & Oscar de Carmen m.fl.


ART TALKS initierades och projektleds av kultur och utveckling, bild och form, Region Jönköpings län med stöd från Kulturrådet. Samtliga ART TALKS är kostnadsfria.

ART TALKS / DEN KULTURELLE ONANISTENDEN KULTURELLE ONANISTEN / LENA MATTSSON MED BO CAVEFORS 
ART TALKS den 24 oktober kl 12 & den 17 november kl 18.00, Nässjö konsthall

Lena Mattsson har under många år följt Bo Cavefors. I Nässjö konsthall visar hon nya verk där hon fokuserar på frågor kring censur som både hon och Bo Cavefors blivit utsatta för. Verken belyser myten om Bo Cavefors; författare, regissör och legendarisk bokförläggare. En av hans kontroversiella utgivningar är Röda-Armé-fraktionens texter, som bland annat resulterade i rättstvister. Förlaget försattes i konkurs år 1982. 

”Jag har valt det här och det har inte gjort mig förmögen så att säga, tvärtom. De pengar jag hade en gång i tiden har jag ju lagt på sånt här. Just för att tillfredsställa mig själv. Jag är en onanist, en kulturell onanist, jag gör bara det som tillfredsställer mig själv!” - Bo Cavefors i filmen "In the Eye of the Boholder" av Lena Mattsson, 2014

Samtalen arrangeras i samarbete med Nässjö konsthall och utställningen är ett samarbete mellan Moderna Museet Malmö, Borås konstmuseum, Konstnärsnämnden, Sveriges bildkonstnärsfond, Bo Cavefors, Ola Åstrand, Andi Almqvist och Conny C-A Malmqvist. 

Projektansvarig: Lennart Alves
Inga kommentarer: