ART TALKS är en serie konstnärssamtal, workshops och konstnärliga presentationer av välkända och framstående bild-, foto- och formkonstnärer, curatorer och organisationer som alla berör aktuella frågor inom bild- och formområdet idag.


Dessa samtal och presentationer arrangeras på olika platser i Jönköpings län i samverkan med civilsamhällets parter, med kulturinstitutioner, kommunala kulturförvaltningar, fria grupper, konstnärer, konstföreningar, gallerier, skolor med flera.


Sedan 2012 har det getts föreläsningar och presentationer av bland andra: Annica Karlsson Rixon & Anna Viola Hallberg, Mika Hannula, Kultivator, Roger Cook, Ceven Knowles, Federico Baronello, Jonas Liveröd, Lisa Jeannin & Rolf Schuurmans, Magnus Bärtås, Maria Friberg, Anders Krüger, Annika von Hausswolff, Marcus Eek, Sara Granér, Hanna Gustavsson, Mary Temple, Annika Ström, Takuji Kogo, Andreas Gedin, Bo Cavefors och Lena Mattsson, Anna Viola Hallberg, Harry Sanderson, AllArtNow, Abir Boukhari, Poste Restante och Susan Philipsz, Mark Rautenbach, Melissa Vandenberg,Rui Mourão, Martinka Bobrikova & Oscar de Carmen m.fl.


ART TALKS initierades och projektleds av kultur och utveckling, bild och form, Region Jönköpings län med stöd från Kulturrådet. Samtliga ART TALKS är kostnadsfria.

ART TALKS / TELJER OCH KÖNIG


TELJER OCH KÖNIG 
Åminne Bruksmuseum, 2:a juli Kl. 16:00

I samband med invigningen av Per Teljer och Pia Königs utställning på Åminne Bruk arrangeras två konstnärssamtal.

Pia König, Göteborgsbaserad konstnär arbetar företrädesvis med små skulpturer i varierande material. Pia har konsekvent arbetat med att utforska tingen, med att förstora och även att foga ihop saker på ett högst oväntat och överraskande sätt. Pia kommer under Art Talk berätta om sina konstnärliga val, processandet i arbetet och refektion över konstens roll i hennes liv och identitet. 

Per Teljer har sin konstnärliga bas i Berlin men är verksam på era arenor. Hans konstnärsskap präglas av beskrivningar av våra mänskliga relationer, vår kommunikation och vår identitet. Han intresserar sig bland annat för subkulturer och genomgående ser vi en mörk estetik som ges uttryck i såväl lm som måleri. Per kommer under sit samtal berätta om sitt konstnärsskap, valet av uttrycksmedel och vad han vill förmedla med sitt skapande.

Projektansvarig : Eva Nilsson 

Inga kommentarer: