ART TALKS är en serie konstnärssamtal, workshops och konstnärliga presentationer av välkända och framstående bild-, foto- och formkonstnärer, curatorer och organisationer som alla berör aktuella frågor inom bild- och formområdet idag.


Dessa samtal och presentationer arrangeras på olika platser i Jönköpings län i samverkan med civilsamhällets parter, med kulturinstitutioner, kommunala kulturförvaltningar, fria grupper, konstnärer, konstföreningar, gallerier, skolor med flera.


Sedan 2012 har det getts föreläsningar och presentationer av bland andra: Annica Karlsson Rixon & Anna Viola Hallberg, Mika Hannula, Kultivator, Roger Cook, Ceven Knowles, Federico Baronello, Jonas Liveröd, Lisa Jeannin & Rolf Schuurmans, Magnus Bärtås, Maria Friberg, Anders Krüger, Annika von Hausswolff, Marcus Eek, Sara Granér, Hanna Gustavsson, Mary Temple, Annika Ström, Takuji Kogo, Andreas Gedin, Bo Cavefors och Lena Mattsson, Anna Viola Hallberg, Harry Sanderson, AllArtNow, Abir Boukhari, Poste Restante och Susan Philipsz, Mark Rautenbach, Melissa Vandenberg,Rui Mourão, Martinka Bobrikova & Oscar de Carmen m.fl.


ART TALKS initierades och projektleds av kultur och utveckling, bild och form, Region Jönköpings län med stöd från Kulturrådet. Samtliga ART TALKS är kostnadsfria.

ART TALKS / THE SOAP FACTORY EXCHANGEART TALKS / THE SOAP FACTORY EXCHANGE
Söndag den 20 augusti, kl 13-15
Röda rummet, Jönköpings läns museum

The Soap Factory, som inhyses i den gamla tvålfabriken i centrala Minneapolis är ett laboratorium för konstnärligt experiment och utgör ett av USA äldsta residensprogram, med ett 40 tal ateljéer, 3 gallerier och residensateljéer. The Soap Factory stödjer konstnärer, arrangerar residenser och kurerar konstutställningar i Minneapolis med omnejd och utgör en stor kraft för samtidskonsten i Minnesota. 
I samband med residensutbytet mellan Kultivera i Tranås och The Soap Factory ges fyra konstnärspresentationer av några av Minneapolis konstnärer: Moheb Soliman, Sarita Zaleha, Larsen Husby och Lela Pierce. Konstnärerna är i Sverige för att påbörja researcharbete i länet som görs i samarbete med projektet Nya Småland.

Varmt välkomna till en spännande eftermiddag med samtidskonsten!


Moheb Soliman 

Sarita Zaleha 

Lela Pierce 
Kultivera
Kultivera är en kreativ mötesplats - mellan någonstans och ingenstans - för kulturutövare inom litteratur, samtidskonst, dans och film. Kultivera har sedan 2013 arrangerat flera internationella konstnärsresidenser.

Nya Småland
Nya Småland initierades och drivs av en curatorisk grupp, fyra konstinstitutioner, tre regioner och ett universitet. Nya Smålands ambition är att formulera långsiktiga relationer, att experimentera och skapa förutsättningar för kritisk och kulturell hållbarhet. Denna idé bygger på att lokalisera och jämställa konstaktörer i tre regioner. Oavsett ekonomiska och institutionella förutsättningar behandlas de olika aktörerna som likvärdiga resurser och kunskapsnoder i att undersöka lokala och regionala frågeställningar. Genom att arbeta på tvären mellan aktörerna och kombinera lokal kunskap med internationell samtidskonst, formgivning och kritiskt tänkande öppnas möjligheter att tillsammans undersöka och ompröva det politiska, sociala och estetiska landskapet i Småland. Nya Småland drivs och finansieras av Kalmar Konstmuseum, Kulturparken Småland, Vandalorum och Växjö Konsthall tillsammans med Region Jönköpings län, Region Kronoberg och Regionförbundet i Kalmar län samt Linnéuniversitetet och med stöd från Kulturrådet.Inga kommentarer: