ART TALKS är en serie konstnärssamtal, workshops och konstnärliga presentationer av välkända och framstående bild-, foto- och formkonstnärer, curatorer och organisationer som alla berör aktuella frågor inom bild- och formområdet idag.


Dessa samtal och presentationer arrangeras på olika platser i Jönköpings län i samverkan med civilsamhällets parter, med kulturinstitutioner, kommunala kulturförvaltningar, fria grupper, konstnärer, konstföreningar, gallerier, skolor med flera.


Sedan 2012 har det getts föreläsningar och presentationer av bland andra: Annica Karlsson Rixon & Anna Viola Hallberg, Mika Hannula, Kultivator, Roger Cook, Ceven Knowles, Federico Baronello, Jonas Liveröd, Lisa Jeannin & Rolf Schuurmans, Magnus Bärtås, Maria Friberg, Anders Krüger, Annika von Hausswolff, Marcus Eek, Sara Granér, Hanna Gustavsson, Mary Temple, Annika Ström, Takuji Kogo, Andreas Gedin, Bo Cavefors och Lena Mattsson, Anna Viola Hallberg, Harry Sanderson, AllArtNow, Abir Boukhari, Poste Restante och Susan Philipsz, Mark Rautenbach, Melissa Vandenberg,Rui Mourão, Martinka Bobrikova & Oscar de Carmen m.fl.


ART TALKS initierades och projektleds av kultur och utveckling, bild och form, Region Jönköpings län med stöd från Kulturrådet. Samtliga ART TALKS är kostnadsfria.

ART TALKS / CHUN LEE WANG GURT

ART TALKS Chun Lee Wang Gurt
Nästan bara luft

Tid: Onsdag 30 aug kl 18:30 - 19:30
Plats: Filmbyn Smålands Biograf 

In the middle of nowhere is the best place to be.”— Chun Lee Wang Gurt

Chun Lee Wang Gurt har varit tf professor på Konstfack, gästprofessor på konsthögskolor i Shanghai och i Peking och har bl.a ställt ut på Moderna muséet i Stockholm. I sitt hemland Kina räknas hon som en av de viktigaste konstnärerna bland dem som kallas 78-års generation och som var den första grupp som antogs när den Centrala Konstakademin i Beijing öppnade igen efter kulturrevolutionen.

Chun Lee är Kulturakademien i Mariannelunds(KAiM) Artist In Residence 2017. Hennes vistelse i Mariannelund är en del av projektet KB ART - an international platform for contemporary art med stöd av bla Region Jönköpings län. Under augusti månad arbetar hon i Mariannelund med verket LUFTSLOTTET . "Slottet" vars viktigaste material är luft bygger hon upp i skogen i anslutning till det nyöppnade centrat Filmbyn
Småland.

"Chun Lee är lika hemma i alla konstnärliga tekniker. Allt kan användas i den konstnärliga gestaltningen, tusch, färg, tidsbaserad media, ready-mades tagna direkt från naturen. Var hon än ställer ut brukar hon plocka nånting från den omgivande miljön för att låta det ingå i verken. Man kan kalla det eklektiskt men lika gärna se det som ett uttryck för en självklarhet och lätthet i förhållandet till konsten. "


Samtalet är ett samarbete mellan Kulturakademien i Mariannelund (KAiM), Filmbyn Småland och Region Jönköpings Län.

Samtalet ges på svenskaInga kommentarer: